Fästa favoriter i Teams

Fästa favoriter i Teams

Det går att fästa eller pinna fast saker eller personer du jobbar med ofta, som favoriter eller bokmärken i Microsoft Teams.

Fästa Kanal

Fästa favoriter i Teams

Genom att klicka på de tre prickarna för Mer … [More] efter kanalens namn, i en Teams-grupp och sedan välja Fäst [Pin] går det att skapa ett favoritbokmärke för den kanalen.

De kanaler du har nålat fast som bokmärken, visas högst upp i listan ovanför dina Teams-grupper.

Du kan välja att sluta visa kanalen, som en favorit, genom att åter klicka på de tre prickarna för Mer … [More] och sedan välja Plocka bort [Unpin].

Kanalen tas inte bort, utan visas i fortsättningen endast under den Teams-grupp den tillhör.

Fästa Kontakt

Fästa favoriter i Teams

Chattar du ofta med vissa personer kan du fästa chattkonversationer, på samma sätt som du kan fästa kanaler i Teams.

Gör så här:

  • Klicka på de tre prickarna för Mer … [More] efter personens namn, i panelen Chatt [Chat].
  • Välj Fäst [Pin] för att skapa ett bokmärke för den personen.

De chattkonversationer du nålar fast som bokmärken, visas högst upp i listan ovanför dina övriga konversationer.

Du kan välja att sluta visa en kontakt som ett bokmärke, genom att åter klicka på de tre prickarna för Mer … [More] och sedan välja Plocka bort [Unpin].

Visning av statusikon

Fördelen med att fästa konversationer, med kontakter du ofta chattar med, att du då ser färgen på statusikonen bredvid namnet, så du direkt ser om personen har använt sin datorn nyligen.

Fästa appar

Fästa favoriter i Teams

Det går även att fästa en app som du använder ofta i Teams, till exempel Planner eller OneNote.

Genom att klicka på de tre prickarna för Mer … [More] längst ner under menyikonerna, i den västra kanten av Teams-fönstret och sedan på högerklicka på app som du använder ofta och välja Fäst [Pin], går det att fästa appar som bokmärken eller favoriter i Teams menyn.

Fästa favoriter i Teams

Beroende på storleken på fönstret eller upplösningen på din bildskärm visas apparna som en ikon, i vänsterkanten eller överst i listan av appar, när du klicka på de tre prickarna för Mer … [More].

Läs mer på www.officekurs.se om våra e-kurser.

Du gillar kanske också...