Kategori: Texttips

En blogpost som består av skriven text

dynamisk diagramrubrik excel

Dynamisk diagramrubrik

Dynamiska diagramrubriker i Excel Visste du att det går att göra diagramrubriker dynamiska? Easy peasy, du gör på följande sätt:...

Automatiska Power BI-rapporter

Automatiska Power BI-rapporter

I Excel finns möjligheten att infoga både Rekommenderade diagram [Recommended charts] och Rekommenderade pivottabeller [Recommended pivot tables] på menyfliken Infoga...

Tabellnamn

Tabellnamn

När tabeller skapas i Excel så har du möjligheten att sätta ett namn för tabellen. I detta tips lär du...

Klockslag i Excel

Klockslag i Excel

I Excel kan både datum och klockslag skrivas in som ett exakt datum och tidsstämpel. Detta kan även vara resultat...

Avvikande rader

Jämföra listor radvis

Att jämföra innehåll i listor kan man göra på flera sätt i Excel. Vilket sätt man använder beror på förutsättningarna...

Area och omkrets med Pi

Area och omkrets med Pi

Pi Den geometriska konstanten Pi är för de flesta synonymt med 3,14. Men denna konstant innehåller oändligt många decimaler. I...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.