Kategori: Texttips

En blogpost som består av skriven text

0

Karta som diagram

I Excel finns det karta som ett alternativ till diagram. Detta baseras på att underlaget innehåller geografisk information så som...

Sök efter stjärna

Normalt kan vi söka efter vilket tecken som helst och få en träffbild. Men det finns specialtecken som vi kan...

Leta upp med två villkor

Normalt brukar man använda ett ”sökvärde” i en letaupp-funktion. Detta sökvärde finns i en kolumn och är unikt förekommande. Men...

Miniatyrdiagram

Miniatyrdiagram är ett bra sätt att visa trender på en liten yta, för diagrammen får plats i cellerna. Miniatyrdiagram kan...

Cirkel av cirkel

Att använda Cirkeldiagram [Pie] för att visa en fördelning av värden kan vara svårt för att det lätt blir svårläst....

Stödlinjer i Word

Osynliga kantlinjer Tabeller är mycket användbar när du behöver skriva in strukturerad information i Office programmen. Men ibland vill du...