Gratis tips och tricks i Excel samt Word, Outlook och PowerPoint

Avvikande rader

Jämföra listor radvis

Att jämföra innehåll i listor kan man göra på flera sätt i Excel. Vilket sätt man använder beror på förutsättningarna...

Area och omkrets med Pi

Area och omkrets med Pi

Pi Den geometriska konstanten Pi är för de flesta synonymt med 3,14. Men denna konstant innehåller oändligt många decimaler. I...

vattenfalldiagram

Vattenfalldiagram i Excel

Diagramtypen Vattenfall [Waterfall] möjliggör visualisering av enskilda värden och ackumulerade värden samtidigt och med hjälp av en enda dataserie. Perfekt...

Formler med OM-villkor

Klicka här för att ladda ner exempelfilen Formler med OM-villkor.xlsx Ibland vill du endast utföra en beräkning eller fylla i...

TEXTJOIN

Funktionen TEXTJOIN är en textfunktion vilken lägger samman innehåll från flera celler/område till en enda cell. Du väljer också en...