Anpassad datainmatning

Ibland har man Excelfiler där man behöver mata in data i en viss ordning. När man bygger mallar och andra Excelark som olika användare ska använda kan det ibland också var bra att kunna styra i vilken ordning inmatningen av datan sker. Nedan visas hur man kan göra detta. Som steg två visas även hur man med VBA-kod kan göra så att filen alltid öppnas med inmatningen markerad.

  1. Sätta upp anpassad datainmatning via att definiera ett namnområde.
  2. Koppla namnområdet till ett makro som aktiveras när arbetsboken/filen öppnas.

I vårt exempel har vi en fakturalayout. Vi vill nu skapa en speciell ordning för vår inmatning av våra fakturauppgifter.  Vi vill att inmatningen ska börja med F4 (Faktnr) för att sedan gå till F5 (Datum), F6 (Kundnr), C9 (Namn), C10 (Kundnamn), C11 (Adress), C12 (Postnr & Ort), C13 (Telefon), C16 (Säljare), D16 (Projekt), E16 (Betalningsvillkor), G16 (Förfallodatum), C19 (Kvantitet), D19 (Beskrivning) och slutligen cell F19 (Pris).

1. Tryck ner Ctrl-knappen och markera F5 (OBS! markera alltså inte F4!), fortsätt med Ctrl-knappen nedtryckt och markera F6, C9, C10, C11, C12, C13, C16, D16, E16, G16, C19, D19, F19 slutligen markera F4.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Klicka på menyn ”Formler” och Definiera namn (under menyfliksområdet Definiera namn). Döp namnområdet till INMATNING och klicka ok.

Anpassad datainmatning

2. Du har nu skapat en namngivet område i din arbetsbok. Om du går till namnrutan och klickar på namnrutan (eller Ctrl+G och väljer INMATNING) och väljer INMATNING så kommer dessa celler markeras.

3. Du kan nu börja mata in de uppgifter du vill i rätt ordning. Slå Enter eller TAB mellan varje inmatning. T ex slå in fakturanummer ”22222” och Enter – datumet ”2012-02-26” och Enter – Kundnr ”3333” och Enter – Namn ”Olle”, Kundnamn ”Olles Livs” o s v.

Anpassad datainmatning

Vi du att användaren ska på upp markeringen med automatik när de öppnar filen kan man antingen

1)      Markera inmatningsområdet och spara filen som en mall.
eller

2)      Lägga in ett makro tillsammans med VBA-kod objektet ”ThisWorkbook”:

a) Lägg in enligt bilden nedan i ”ThisWorkbook” (märk att makrot i exemplet heter Makro3).

Anpassad datainmatning

b) Skapa sedan ett makro med följande utseende:

Anpassad datainmatning

c) Nu kommer     vårt sparade inmatningsområde att markeras varje gång man öppnar arbetsboken (oavsett hur det är sparat tidigare).

Övningsfilen kan du ladda ner här: Tips 20 – Anpassad datainmatning.xlsx

www.excelbrevet.se

Du gillar kanske också...