Visa veckodagar med ett eller två tecken

I detta exempel vill vi skapa ett diagram som visar statistik över antalet besökare på en webbsida. Om hela datumet visas på x-axeln, blir diagrammet svårläst.

För vad vi egentligen vill, är att se vilka veckodagar det är flest eller minst antal besökare, inne på hemsidan. Vill även kunna se om det blev något topp, under en annonskampanj en viss veckodag.

I stället för att visa datum utskrivna i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD, vill vi se namnen på veckodagarna i diagrammet.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Ladda ner exempelfilen här.

Formatera datum

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Detta går till exempel att lösa genom att lägga till en extra kolumn med en formel (=A2) som hämtar datumet, från cellen i kolumnen bredvid. Sedan går det att skapa och använda ett anpassat talformat som visar veckodagen med bokstäver i stället för siffror.

För att visa datum på olika sätt går det att använda olika koder i det anpassat talformatet: ÅÅ visar årtal med två tecken, MMM visar namnet månaderna med tre tecken och DDDD visar veckodagarnas namn helt utskrivet.

Men med veckodagarna fullt utskriva, behöver vi fortfarande vrida på huvudet för att se vilken dag som avses.

 

Det går att ändra formateringen till att veckodagarna bara visas med tre tecken DDD. Men allteftersom det tillkommer fler dagar, kommer det ändå bli trångt att skriva ut veckodagarna.

Till slut kommer bara varannan dag visas i diagrammet. Vi har behov att bara visa dagarnas namn med endast ett eller max två tecken.

Går det? Nej, inte genom att formatera datumen via ett anpassat talformat. Ändrar vi koden till två DD visas dagarna som siffror igen. Men det går att fixa genom att skriva en formel. 😊

Funktionen TEXT

Med funktionen TEXT [TEXT] går det att använda samma koder som när vi skapar ett anpassat talformat, för att omvända ett datum till en text. Men problemet kvarstår om vi endast vill visa veckodagarna med ett eller två tecken.

=TEXT(A2;”DDD”)

=TEXT(A2;”DDD”)

En bild som visar valv, silhuett Automatiskt genererad beskrivning Tips! På samma sätt går det att visa månadsnamn med tre tecken, genom att byta ut koden DDD till MMM, i detta exempel.

Funktionen VÄNSTER

En bild som visar text Automatiskt genererad beskrivning

Med hjälp av funktionen VÄNSTER [LEFT] går det att hämta önskat antal tecknen med start i början av en cell men även från resultatet av funktionen TEXT [TEXT]. Vill vi hämta de två första tecken kompletterar formeln så här:

=VÄNSTER(TEXT(A2;”DDD”);2)

=LEFT(TEXT(A2;”DDD”);2)

En bild som visar valv, silhuett Automatiskt genererad beskrivning Tips! Önskar du bara första bokstaven i veckodagarnas namn, byter du ut sista siffran 2 till en 1 i formeln, så hämtas endast första tecknet längst till vänster i texten.

Funktionen INITIAL

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Nu har vi bara en önska kvar att uppfylla och det är att visa veckodagarna med inledande stor bokstav i stället för med små gemener. Då går det att lägga till och använda funktionen INITIAL [PROPER] och skriva formeln så här:

=INITIAL(VÄNSTER(TEXT(A2;”DDD”);2))

= PROPER (LEFT(TEXT(A2;”DDD”);2))

En bild som visar valv, silhuett Automatiskt genererad beskrivning Tips! Vill du att alla bokstäver ska visas i versaler använder du funktionen VERSALER [UPPER] istället för INITIAL [PROPER].

Läs mer om våra självstudiekurser på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.