Visa tal som text

 

När du matar in något i ett kalkylblad händer det ibland att Excel gör om innehållet till något annat.

  • Du vill ange en fjärdedel, 1/4 i en cell och det blir ett datum.
  • Du vill skriva in årskurserna 7 till 9 och det visas som ett datum.
  • Du vill fylla i datumet ’den andra maj’ som 2/5, det blir också ett datum men det blir den 5 februari i stället.

Excel tolkar sifforna du matar in som tal och upptäcker att utseende likar ett av de inbyggda utseenden för datum. Dessutom tolkar Excel det som amerikanska datum, för i USA skriver de ut månaden före dagen, i formatet MM/DD/ÅÅ.

Ladda ner exempelfilen här.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Inleda med apostrof

Ett sätt att lösa detta är att inleda inmatningen i cellerna med tecknet ’ (apostrof).

Tecknet ’ (apostrof) syns inte, varken i ”rutnätet” eller vid utskrift om det anges allra först i en cell. Det är ett så kallat reserverat dolt tecken.

Apostroftecknet visas bara uppe i formfältet eller när du är i redigeringsläget och cellmarkören blinkar inne i cellen.

Fördelar och nackdelar

Genom att använda apostrof går det fort att mata in och samtidigt formatera innehållet i cellerna rätt.

Nackdelen är att du behöver inleda inmatningen med apostrof manuellt när du skriver i cellerna, i varje cell. Men det går lika bra att skriva in apostrof i samband med inmatning eller i efterhand, vid redigering av celler.

En bild som visar valv, silhuett Automatiskt genererad beskrivningTips!

Den här metoden kan även vara användbar när du håller på att skriva formler. Genom att inleda formeln med tecknet ’ (apostrof), framför = lika med tecknet, kan du se hur formler är uppbyggd, om du vill skriva av formeln i en annan cell eller i en annan arbetsbok.

Formatera celler som text

Ett annat sätt är att byta talformat från Allmänt [General] till talformatet Text [Text] på cellerna i förväg.

På detta sätt ”tvingar” du Excel att uppfatta allt du skriver i de markerade cellerna som en text.

Som standard har cellerna talformatet Allmänt [General], då försöker Excel själv tolka det du skriver in och lägga på rätt talformat, till exempel Tal [Number], Datum [Date] eller Procent [Percent].

Fördelar och nackdelar

Genom att markera ett större område med en eller flera kolumner/rader kan du i förväg bestämma att innehållet, i de markerade cellerna, ska ha talformatet Text [Text] och endast ska innehålla text framöver. På detta sätt behöver du inte inleda inmatningen i cellerna, med apostroftecknet i varje cell.

Nackdelen är att det inte hjälper att efterhand ändra till talformatet Text [Text], då får du i stället skriva in apostroftecknet förhand.

En annan nackdel är att talformatet Text [Text] ligger kvar även om du tar bort innehållet i cellerna med Delete-tangenten. Om du eller någon annan i framtiden, försöker använda cellerna med talformatet Text [Text] och skriva in en formel i dem i stället, kommer Excel inte räkna ut svaret utan visa formeln som en text.

Tips!

Använd suddgummit Radera allt [Clear All] för att både radera innehåll och formatering samtidigt och återställa celler helt till standardutseendet, i ett nytt tomt kalkylblad.

Läs mer om våra självstudiekurser på www.officekurs.se

 

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.