Visa plus-tecken vid positiva tal

Normalt sett visas inget plus-tecken för positiva tal i Excel, däremot visas minus-tecken framför negativa tal som standard. Oftast är detta helt okej och precis som man vill ha det. Men om man vill förtydliga värdena mer så kan man anpassa talformatet så att plus-tecken skrivs ut för positiva värden.

Exempel

Här har vi en lista med värden från två år och sedan en beräkning som visar skillnaden i procent. Som standard visar Excel alltså ett minus-tecken framför alla värden som är negativa. (Ladda ner exempelfilen)

Visa plus-tecken på positiva värden

För att bli lite tydligare i procent-kolumnen vill jag även att ett plus-tecken ska visas framför alla positiva värden dessutom. Detta gör listan mer överskådlig då man i första hand kan leta efter ett plus- eller minus-tecken.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Ändra talformat

Lösningen är att ändra talformatet för procent-värdena till ett eget, anpassat talformat. Gör så här

  1. Markera alla värden som ska ändras.
  2. Högerklicka i markeringen, välj Formatera celler (Format Cells). Eller använd kortkommandot Ctrl + 1.
  3. Välj Kategori Anpassat (Custom) och i fältet för Typ (Type) skriv in det anpassade talformatet:
    +0%;-0%
    Detta anpassade talformat betyder att positiva procentvärden ska visas med plus-tecken och som heltal (inga decimaler). Sedan följer ett semikolon som delar av nästa inställning för negativa procentvärden. Motsvarande inställning med minus-tecken framför negativa procentvärden (inga decimaler).
    Visa plus-tecken på positiva värden
  4. Klicka OK för att bekräfta.

Nu visas alla procentvärden med rätt tecken framför.

Visa plus-tecken på positiva värden

Tänk på!

I detta exempel har vi endast positiva och negativa värden. Men om det inte är någon skillnad och procentvärdet blir noll, vad händer då? Detta kommer att visas med plus-tecken framför som om det vore ett positivt värde. Är detta som man vill ha det så behöver man inte göra någonting. Men om noll-värde inte ska visa något tecken alls framför så måste man göra ett tillägg i talformatet.

Man måste lägga till en tredje del (ytterligare ett semikolon) som anger hur noll-värden ska visas och i detta fall blir det anpassade talformatet följande:

+0%;-0%;0%

Du gillar kanske också...