Visa kvartal från ett datum

Om du vill visa vilket kvartal (1, 2, 3, 4) ett datum tillhör går detta enkelt med en formel. Formeln blir sedan generell och kan appliceras på vilket datum som helst.

Det är två funktioner som används tillsammans för att räkna ut rätt kvartal. Det är AVRUNDA.UPPÅT tillsammans med MÅNAD och i texten beskrivs hur dessa fungerar och sätts ihop.

I exemplet nedan har vi olika datum i C-kolumnen som vi sedan i D-kolumnen vill ange rätt kvartalsnummer. För den markerade cellen i C3 blir formeln:

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

=AVRUNDA.UPPÅT(MÅNAD(B3)/3;0)

=ROUNDUP(MONTH(B3)/3;0)

Visa kvartal från datum

Hur denna formel fungerar

I det här exemplet, så extraherar funktionen MÅNAD månadsnummer (1-12) från datumet. Sedan dividerar vi detta tal med 3. Detta resultat avrundas uppåt till närmsta heltal (vilket bestäms med sista argumentet 0 för inga decimaler) vilket då ger kvartalsnummer för det aktuella datumet. Exemplet med siffror blir 10 (månadsnummer) dividerat med 3 som ger 3,3333. Detta värde avrundas uppåt mot närmsta heltal vilket ger 4.

Funktionen AVRUNDA.UPPÅT (ROUNDUP) fungerar precis som AVRUNDA (ROUND) men att siffrorna 1-9 alltid avrundas uppåt.

Lägga till en text

För att snygga till resultatet av beräkningen för kvartalsnummer kan man lägga till en text som tydligt visar att det gäller just kvartal. I detta exempel läggar vi till ett Q framför kvartalsnummer, men det går naturligtvis att själv välja den text som man vill.

Visa kvartal från datum

I D-kolumnen ser vi nu att ett Q lagts till framför siffran för kvartal. Detta görs genom att sammanfoga texten Q med resten av formeln med hjälp av &-tecknet. Texten som ska läggas till måste anges inom dubbla citattecken (” ”) och sedan följas av ett &-tecken, därefter kommer resten av formeln.

Extra

Att få fram eller räkna ut kvartalsnummer från ett datum kan man göra många olika sätt i Excel. Det handlar bara om att utnyttja Excels funktioner och lite logisk matematik. Här kommer ytterligare en formel att få fram kvartalsnummer från ett datum, där datumcellen är A1.

=HELTAL((MÅNAD(A1)+2)/3)

=INT((MONTH(A1)+2/3)

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!