Villkorsstyrd formatering

I denna instruktionsvideo visar vi hur man med hjälp av villkorsstyrd formatering kan markera information styrd av fler än ett kriterium.

I exemplet visas hur man kan markera fakturarader som är förfallna och ej betalda med viss cellfärg beroende på förfallotid. Detta görs med användande av OCH-funktionen i villkorsstyrningen.

Övningsfil med facit finner du här: Tips38 – Villkorsstryd formatering 4.xlsx

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-Learning i Excel & Office-paketet

Du gillar kanske också...