Villkorsstyrd formatering – markera dagens datum

Jag har ett grovt schema där vi har månad, dag och veckodag följt av en kolumn med ATT GÖRA och en kolumn med DEADLINE. Vi fyller i detta schema framåt och skulle vilja ha en automatisk markering för kolumner B+C+F, t.ex. en färgmarkering så att vi enkelt kan se dagens datum.

Vi löser det med genom att applicera en villkorsstyrd formatering.

villkorsstyrd formatering

I filen har vi datum i B-kolumnen (dagnummer). Det är ett datum i cellen och inte siffran 9, 10, 11, 12 etc. Datumet är sedan formaterat med talformatet ”D” så att dagens nummer visas. När det gäller kolumnen därefter används funktionen VECKODAG och en talformatet ”DDD” för att visa veckodagen med tre bokstäver.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Vad vi nu vill uppnå är att om datumet i den andra kolumnen är lika med dagens datum så vill vi formatera cellerna för denna rad i kolumnerna B, C , F.

1. Vi markerar dessa tre kolumner samtidigt (håll nere Ctrl-knappen för att markera fler kolumner samtidigt)

2.Klicka på START-fliken och väljer Villkorsstyrd formatering och Ny regel…. Föjande dialogruta dyker upp:

:dialogruta villkorsstyrd formatering

3. Längst upp väljer du alternativet Bestäm vilka celler som ska formateras genom att använda en formel.

4. Sedan använder vi en OM-funktion för att testa om varje cell i B-kolumnen innehåller dagens datum. Vi låter dollartecknet finnas framför kolumnen B för att kunna använda formeln på flera kolumner samtidigt.

5. Klicka på knappen Formatera… och välj vilken formatering du vill ha – teckensnitt, storlek, cellfärg, kantlinje etc.

6. Bekräfta med OK och det ska nu vara klart.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.