Världens tider med Excel

Excel kan hantera både tid och datum i realtid med tidsfunktionen NU. Funktionen genererar dagens datum och aktuell tid i cellen, baserat på datorns klocka. Funktionen uppdateras automatiskt varje gång Excelfilen öppnas och dessutom varje gång en inmatning utförs eller beräkning görs i Excel – precis som vilken annan funktion också gör.

Hämta exempelfilen här.

Funktionen NU

NU kräver inga argument utan skrivs bara in som =NU() i en cell och visar sedan aktuell datum och tid i cellen. När man använder NU ändras talformatet i cellen till ett anpassat format (se bilden).

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Världens tider

Formatet blir ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm

Detta format går givet vis att anpassa på andra sätt beroende på hur man vill se datum och tid i cellen. Exempelvis kan man lägga till sekunder för att se även detta (tt:mm:ss). Eller helt ta bort datum och endast se aktuell tid.

Tid i Excel

Excel räknar tid som ett decimalvärde av talet 1. Där talet 1 är ett dygn. Så halva dygnet är då 0,5 och motsvarar tiden 12:00. För att beräkna tid i Excel måste man vara medveten om detta och det betyder att 1 timma är 1/24 i decimalform.

Olika tider i världen

I den färdiga Excelfilen visas datum och tid med ett anpassat format och beräkningen för utvalda städer är redan klar. Det går naturligtvis att ändra formatet och ändra städer samt justera beräkningarna efter eget val.

Världens tider

I cellen C2 finns funktionen NU som genererar datum och tid till cellen. Utifrån denna cell skapas sedan (datum) och tid för övriga städer med en formel. Talformatet som visar datum och tid är: (D MMM) tt:ss

Visa tid i en annan tidszon

För att visa tiden i en annan tidszon måste man först veta hur många timmar den tidszonen är före eller efter den vi utgår från (Sverige). I exemplet tar vi London som är en timma efter (-1 timma) Sverige. Då blir formeln för beräkningen i C4 följande:

=C2-(1/24)

En timma ska dras från svenska tid, en timma i Excel-tid är 1/24 (1 timma av ett dygn, 24 timmar). Motsvarande formel för en tidszon som ligger före i tiden adderar man istället. Exempelvis New Delhi som är +4 från Sveriges tidszon blir formeln istället:

=C2+(4/24)

Denna uppställning och beräkning är endast baserat på aktuella tidszoner, om länder skiftar till sommartid/vintertid vid andra datum än Sverige kan tiderna tillfälligt visa fel.

Gör en manuell uppdatering med F9 på tangentbordet för aktuell tid.

Du gillar kanske också...