Vända en tabell i Excel

Tre sätt att vända tabell (rader och kolumner) i Excel

Idag är det dags att förnya och utveckla ett tips som varit med i Excelbrevet för ett antal år sedan. Det handlar om att vända tabell (rader och kolumner i Excel (transponera). Det finns flera sätt att göra det på. Vi kommer att gå igenom tre sätt att vända rader och kolumner:

  1. Knappen/funktionaliteten Transponera [Transpose]
  2. Funktionen TRANSPONERA [TRANSPOSE]
  3. Med hjälp av Power Query

Varje sätt har sina fördelar, så använd det som passar bäst beroende på vad du vill uppnå. Nedan används samma exempel för alla tre metoderna. Vi har en sammanställning av kostnader för ett antal kostnadsställen per månad och totalt. Vi vill vända på tabellen så att månaderna står som rader och kostnadsställena i kolumnerna.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Knappen / funktionaliteten Transponera [Transpose]

Markera området som du vill vända rader och kolumner för. Kopiera (Ctrl+C). Placera cellmarkören där du vill klistra in dina omvända data. Gå till menyfliken Start [Home] och klicka på nederdelen av knappen Klistra in [Paste] och välj valet Transponera [Transpose]. Klart 😀

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Fördel: Snabbt ⚡ och enkelt.

Nackdel: Metoden fungerar inte om du har formler med cellreferenser i området 😫. Ändrar du data i den övre tabellen behöver du på nytt utföra samma kommando för att uppdatera dina data.

Funktionen TRANSPONERA [TRANSPOSE]

Du kan även använda en fiffig funktion för att vända rader och kolumner också. Denna funktion har dessutom blivit vassare i och med att Microsoft uppgraderat Excels beräkningsmotor (detta gäller för dig som har Microsoft 365). Vi börjar med lösningen i Excel Microsoft 365 och längre ner kommer lösningen för dig som har en äldre version.

Ställ cellmarkören där du vill ha dina omvända data (B12 i exemplet).

Skriv =TRANSPONERA( och markera cellområdet du vill vända, i exemplet blir formeln:
=TRANSPONERA(B2:O10)
=TRANSPOSE(B2:O10)

När formeln skrivs in i cell B12 ”spiller” den ut till i resten av området. Du ser att det blir en liten blå ram runt den nedre tabellen. Eftersom formeln i cell B12 spiller ut till övriga celler, behöver (och kan) du endast ändra innehållet i denna cell. Skulle du vilja ta bort alla data, så trycker du helt enkelt Delete i cell B12.

Äldre Excelversioner

Om du inte arbetar i Microsoft 365 går det också att använda funktionen TRANSPONERA, men med lite extra handpåläggning. Först behöver du markera alla de celler som dina data kommer att landa i. Du behöver alltså räkna ut vilket område som blir resultatet. I exemplet ovan markerar du alltså cellerna B12:J25. Därefter skriver du samma formel

=TRANSPONERA(B2:O10)

Istället för att trycka Enter när du bekräftar formeln, tycker du istället Ctrl+Shift+Enter, så att det blir en så kallad matrisformel.

{=TRANSPONERA(B2:O10)}

Ska du sedan ta bort formlerna, behöver du markera alla celler innan du kan trycka Delete.

Fördel: Också ett snabbt sätt, men framför allt kan du vända på dina data oavsett om de innehåller konstanter eller cellreferenser, det funkar ändå ✔. Och givetvis uppdateras data vid förändring av data i källtabellen (tabellen överst).

Nackdel: Även om formeln är enkel att skriva är väl knappen Transponera snabbare/enklare

Transponera med Power Query

Du kan även vända rader/kolumner på ett område med Power Query.

Stå med cellmarkören någonstans i tabellen ❶. Gå till menyfliken Data ❷och klicka på knappen Från Tabell/intervall [From Table/Range]❸.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Se till att markera hela området innan du klickar OK för att skapa Exceltabell.
(Om du, av någon anledning inte vill skapa en Exceltabell, kan du A) skapa ett namngivet område för ditt område eller B) hämta data från en annan fil/datakälla).

En bild som visar text, skärmbild, inomhus, flera Automatiskt genererad beskrivning

När Power Query-redigeraren öppnas tycker du Ctrl+A för att markera allt. I menyfliken Transformera [Transform] klickar du på knappen Transponera [Transpose]. Därefter klickar du på knappen Använd första raden som rubriker [Use First Row As Headers].

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Avslutningsvis klickar du på menyfliken Start [Home] och på knappen Stäng och läs in [Close & Load] för att skjuta in den omvandlade tabellen till en ny bladflik i Excel.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Skulle din källdatatabell ändras, behöver du uppdatera din fråga.

Fördel: Den generella fördelen med Power Query – att automatisera utan formler – gäller även här. Omvandlingen ovan kan ju också vara en bi-fråga eller en del av ett större frågeflöde med flera automatiseringar som utförs för att spara tid och exkludera formler/funktioner och öka prestandan i dina filer. Ska man dock endast vända rader och kolumner i en enstaka tabell är väl funktionen TRANSPONERA att föredra.

Nackdel: Fler steg än de tidigare två exemplen. Precis som med funktionen TRANSPONERA kan du vända på dina data oavsett om de innehåller konstanter eller cellreferenser, men till skillnad mot funktionen TRANSPONERA behöver du uppdatera frågan innan tabellen uppdateras.

Sugen på att lära dig mer om Power Query?

  • Vår lärarledda tvådagarskurs i Power Query & PowerPivot finns både som distanskurs och fysisk kurs – läs mer och boka här. (Rejäla kursböcker och e-kurser ingår alltid).
  • Du kan också köpa e-kursen i Power Query eller något av våra populära e-kurspaket – läs mer här. Beställ och börja redan idag.

Du gillar kanske också...