Top 10 filter i pivottabell

Top 10 i pivottabell

Pivottabeller är perfekta för att summera och aggregera information. Du kan snabbt vända och vrida på dina data efter behov. Ibland blir dock pivottabellerna stora och innehåller mer information än man vill visa eller analysera. Då finns olika typer av filter tillgängligt. I detta tips ska vi koncentrera oss på Top-10-filter.

I vårt exempel har vi tagit ut statistik över personbilsförsäljningen under januari till oktober 2019 (källa Bil Sweden). Tabellen innehåller uppgifter om antal sålda bilar per bilmärke och bilmodell. Totalt har över 50 olika bilmärken sålts. De allra flesta bilar säljs dock på några få bilmärken.

Skapa pivottabell

Vill du hänga med i exemplet laddar du ner övningsfilen här.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Tabellen är inte summerad per bilmärke, utan per bilmodell. Med en pivottabell kan du snabbt se summan av antal bilar per bilmärke. Du ställer cellmarkören i Exceltabellen och väljer knappen Pivottabell [Pivot Table] i menyfliken Infoga [Insert].

I dialogrutan Skapa pivottabell [Create Pivot Table] väljer du Befintligt kalkylblad [Existing Worksheet] och klickar i en cell bredvid Exceltabellen. Du bekräftar sedan med OK.

I panelen Pivottabellfält [PivotTable Fields] kryssar du i Bilmärke och Antal. Pivottabellen får sedan följande utseende.

Top 10 filter

För att endast visa de tio bäst säljande bilmärkena klickar du på droplistan och väljer Värdefilter [Value Filters] och 10 högsta [top 10]. I dialogrutan som dyker upp väljer du de föreslagna värdena och bekräftar med OK.

Du kan också ändra pivottabellens rubriker vid behov. Pivottabellen kommer nu att se ut enligt nedan:

Snabbt och enkelt har du tagit fram de tio bäst säljande bilmärkena. Skulle ditt dataunderlag förändras, t ex om novembers försäljning inkluderas, uppdaterar du bara pivottabellen. Då får du en ny Top-10 tabell 😊.

Utmaning

Notera att pivottabellen ovan endast summerar de bilmärken som syns i den Top-10-filtrerade pivottabellen. Summan för dessa är 205.367 stycken. Totalsumman för alla bilmärken som är sålda under januari till oktober är 277.405 stycken.

Har du någon lösning i Excel – med eller utan pivottabell – där du kan få top-10-försäljningen plus en rad med ”övriga bilmärken” och en totalsumma för alla bilmärken?

Skicka in ditt bidrag till utbildning@infocell.se under november 2019.

Du använder övningsfilen som finns här innehållande en tabell med bilförsäljningen jan-okt 2019.

Vi kommer att visa bästa lösningarna i nästa nummer av Excelbrevet.

Excelpriser utlovas 😊

Associerad Excelkurs: Excel Pivottabeller

Associerad e-kurs: Excel Pivottabeller och Excelpaketet via officekurs.se

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.