Tömma tabell i Excel

 

ta bort innehåll i tabell

Ibland har man behov att byta ut innehåll i en tabell, när man får nya, aktuella värden.

Är det lika många – eller fler – nya värden, är det enkelt att klistra in de nya värdena i cellerna, ovanpå de gamla.

Men det är riskfyllt om inte området är så litet att du samtidigt ser hela listan, på skärmen.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Klistrar du in färre rader eller kolumner än i originalet, kan det finnas data kvar, nedanför eller till höger om de inklistrade värdena och du kan behöva kontrollera och justera så nya rader även innehåller eventuella infogade formler.

I dessa situationer är det bra att tömma området/tabellen på innehåll innan du fyller på med nya värden.

Det kan du göra snabbt, med två enkla kortkommandon, om listan är definierad som en Exceltabell.

Lista med beräkningar

ta bort innehåll i tabell

I detta exempel finns det tre kolumner med Artikelnamn, Antal och Pris. Sedan har man skapat två nya kolumner med beräkningar Belopp och Moms.

Definiera Exceltabell

ta bort innehåll i tabell

Först behöver vi infoga en Exceltabell. Gör så här för att definiera en Exceltabell:

  • Stå med cellmarkören i en cell, i listan.
  • Välj Tabell [Table] från menyfliken Infoga [Insert] för att definiera en lista som en Exceltabell (Kortkommando är Ctrl + T).

Markera innehåll i en Exceltabell

ta bort innehåll i tabell

För att kunna tömma innehållet i en Exceltabell, behöver du först markera cellerna.

Gör så här för att markera innehållet i en Exceltabell:

  • Stå med cellmarkören någonstans i tabellen och tryck på kortkommandot Ctrl + A.

OBS! Notera att bara innehållet markeras i Exceltabellen, inte rubrikraden.

Ta bort innehåll i en Exceltabell

ta bort innehåll i tabell

Gör så här för att ta bort innehållet i en Exceltabell:

  • Stå med markören någonstans i tabellen och tryck på kortkommandot Ctrl + – (minus).

Notera att det finns en tom rad kvar i tabellen.

Nu är det enkelt att klistra in nya värden, i den tomma tabellen, utan att riskera att gamla värden blir kvar.

Tips! Har du markerat allt innehåll i en Exceltabell behöver du inte välja om det är rader eller komumner som ska tas bort, när du använder kortkommandot Ctrl + – (minus).

Om du vill ta bort kolumner i en Exceltabell går det att markera kolumnen först och använda kortkommandot Ctrl + – (minus) eller Ctrl + + (plus) för att lägga till.

Klistra in och behåll formler

ta bort innehåll i tabell

Även om du klistrar in ett mindre område med värden, kommer eventuella beräkningar som fanns i kolumner i Exceltabellen att fyllas i till alla nya rader, oavsett om de nya värdena är fler eller färre än vad som fanns där från början.

Det område du kopierar de nya värdera ifrån, behöver inte vara definerad som en Exceltabell men det underlättar. Det minimerar risken att tabeller får dubbla rubrikrader.

Prova detta själv i övningsfilen som du hämtar här.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.