Tolv sätt att använda Enter i Excel

En bild som visar tangentbord, elektronik, inomhus, bricka Automatiskt genererad beskrivning

I vilka situationer i Excel brukar du använda tangenten Enter?

I Excel är det bra att ha som god vana att avsluta inmatningen av värden i celler, med tangenten Enter. Men det finns fler tillfällen och anledningar till att använd tangenten Enter i Excel.

Ladda ner övningsfilen Använda Enter.xlsx för att prova olika sätt att använda Enter.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

En bild som visar valv, silhuett Automatiskt genererad beskrivningOBS!

I svenska ordböcker översätts det engelska ordet Enter med Retur eller Vagnretur, efter hur valsen rör sig, på en gammal skrivmaskin.

 

 

Flytta ned markören en rad

Genom att avsluta inmatningen i en cell med Enter flyttas cellmarkören ned en rad, precis som i Word.

En bild som visar valv, silhuett Automatiskt genererad beskrivningTips!

Använder du tangenten Tab i stället, flyttas cellmarkören till cellen till höger.

Flytta upp markören en rad

Genom att avsluta inmatningen med Shift + Enter flyttas cellmarkören upp en rad i stället.

En bild som visar valv, silhuett Automatiskt genererad beskrivningTips!

Använder du Shift + Tab flyttas cellmarkören till cellen till vänster.

Avsluta inmatning utan att cellmarkören flyttas

Genom att avsluta inmatningen av värden med Ctrl + Enter flyttas inte cellmarkören alls, utan stannar kvar i den cell du började skriva.

Skriva i flera celler samtidigt

Om du först markerar flera celler och sedan börjar skriva (utan att spräcka markeringen) och avslutar inmatningen med Ctrl + Enter, fylls alla markerade celler med samma innehåll, som i den cell du började skriva i.

En bild som visar valv, silhuett Automatiskt genererad beskrivningTips!

På detta sätt går det att skriva in en formel, i flera celler på en gång, utan att behöva kopiera formeln till fler rader eller kolumner i efterhand.

Radbrytning i en cell

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

När du matar in långa texter i en cell är det inte säker att all text får plats och kan visas, då kan du aktivera Radbryt text [Wrap Text] på menyfliken Start [Home] och sedan ändra på kolumnbredden. Men då beror det på hur bred kolumnen är var radbrytningen hamnar.

Vill du själv bestämma var raden ska sluta, så resten av texten fortsätter på nästa rad, kan du använda Alt + Enter.

Inmatning av matrisformler

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

I Excel behövde man i tidigare versioner använda matrisfunktioner, i vissa typer av beräkningar. För att få reda på svaret behövde inmatningen avslutas med Ctrl + Shift + Enter. Då infogade så kallade ”krull”- {parenteser} runt formeln.

En bild som visar valv, silhuett Automatiskt genererad beskrivningTips!

Har du en Microsoft 365 prenumeration behöver du inte längre avsluta inmatningen med Ctrl + Shift + Enter, utan kan avsluta inmatningen med Enter som vanligt.

Bekräfta val i dialogrutor

En bild som visar text Automatiskt genererad beskrivning

När du har öppnat en dialogruta kan du använda Enter-tangenten för att utföra och bekräfta den markerade alternativknappen.

I detta exempel är knappen Sök nästa [Find Next] markerad med en extra fet ram.

  • Om du använder tangenten Enter kommer det markerade alternativet i dialogrutor väljas och utföras.

En bild som visar valv, silhuett Automatiskt genererad beskrivningTips!

Tangenten Esc utför alltid alternativet Avbryt [Close] i dialogrutor.

Kortkommando för menyalternativ

I stället för att använda musmarkören kan du använda kortkommandon för att välja olika alternativ på menyflikarna.

  • Börja med att hålla ner tangenten Alt, då visas skyltar med bokstäver på varje menyflik.
  • Tryck på motsvarande bokstav, på tangentbordet, för att välja önskad menyflik.

Nu visas ännu fler skyltar med bokstäver för varje alternativ på den valda menyfliken.

En del skyltar har en bokstav, vissa har två bokstäver.

  • Vill du använda ett menyalternativ som har två bokstäver behöver du skriva in de bokstäverna i snabbt tempo på tangentbordet, för att det menyalternativet ska väljas.

Till exempel kan du använda Alt + W, OF, B, B, Enter för att byta namn på ett kalkylblad.

Kortkommandon för att filtrera

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Du kan använda kortkommandon för att filtrera värden i en lista eller tabell.

  • Så med cellmarkören uppe i rubriken, som har filter aktiverat.
  • Börja med att hålla nere tangenterna Alt + Pil nedåt, samtidigt.
  • Släpp tangenterna.
  • Fortsätt sedan i tur och ordning, trycka på de understrukna bokstäverna i menyalternativen, på tangentbordet, som motsvarar det du vill göra och avsluta med Enter.
Kortkommandon, svenska Engelska Utför
Alt+Pil Ned, F, L, Enter Alt+Pil Ned, F, E, Enter Filtrera fram tomma rader
Alt+Pil Ned, F, H, Enter Alt+Pil Ned, F, N, Enter Filtrera fram ej tomma rader
Alt+Pil Ned, F, L, 0, Enter Alt+Pil Ned, F, E, 0, Enter Filtrera fram nollvärden
Alt+Pil Ned, Ö, #, Enter Alt+Pil Ned, E, #, Enter Filtrera fram # (felvärden)

 

Läs mer om våra självstudiekurser på www.officekurs.se

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!