TEXTJOIN

Funktionen TEXTJOIN är en textfunktion vilken lägger samman innehåll från flera celler/område till en enda cell. Du väljer också en avgränsare mellan varje element. Att lägga samman innehåll från flera celler går att göra med andra funktioner som SAMMAN/SAMMANFOGA [CONCAT/CONCATENATE] eller med &-tecknet. Men med TEXTJOIN kan du göra allt plus lite till. Vi ser på några exempel på vad du kan göra med TEXTJOIN.

Ladda ner exempelfilen här.

En kolumn till kommaseparerad lista

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

I cell D4 har vi funktionen TEXTJOIN som sätter samman värdena från B-kolumnen till en textsträng. Som första argument anges vilken avgränsare som ska användas och här är det semikolon. Andra argumentet SANT [TRUE] betyder att funktionen ska ignorera eventuella tomma celler i området. Som tredje argument är det området med värden som ska sättas samman. Detta område kan vara en rad/kolumn eller flera rader/kolumner.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Ignorera/ta med tomma celler

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

I exemplet ovan har vi tre rader där vi sammanfogar värdena från med TEXTJOIN. Avgränsare är ett kommatecken med efterföljande mellanslag. Om det inte finns några tomma celler (rad 5) spelar det ingen roll om vi anger SANT/FALSKT [TRUE/FALSE]. Men det är i de två andra raderna vi ser skillnaden på hur resultatet blir. Anger vi FALSKT [FALSE] så blir det en lucka där en tom cell fanns i underlaget och anger vi TRUE [SANT] ignoreras detta och visar enbart celler med innehåll.

Lista med villkor

I följande exempel ser vi hur TEXTJOIN kan lösa ett problem som Excels vanliga letaupp-funktioner inte kan. Att resultera flera träffar från ett sökområde.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Vi har en lista med namn som är indelade i två grupper. Som resultat vill vi har alla namn från en vald grupp som resultat. Att få fram alla namn från en grupp gör vi med OM [IF] och sedan sätter vi samman namnen med TEXTJOIN.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

I formeln för cell G2 ser vi att TEXTJOIN används och vi har valt komma med mellanslag som avgränsare. SANT [TRUE] för ignorerar tomma celler. Sista delen är tricket där vi använder OM [IF] för att skapa villkoret att leta upp ”A” i D-kolumnen och få namnen från C-kolumnen där gruppen är A. De andra namnen med grupp B får dubbla citattecken ”” (tom cell). För att resultatet ska blir korrekt är det viktigt att vi valde SANT [TRUE] för att ignorera tomma celler.

I formeln för grupp B byter vi bara ut villkoret till ”B” i OM [IF] funktionen.

Denna formel fungerar i Excel 365. Har du en annan version måste du trycka Ctrl + Shift + Enter för att bekräfta formeln.

Läs mer om våra självstudiekurser på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.