Teckenkoder för symboler och specialtecken i Office

Om du behöver infoga ovanliga bokstäver, tecken eller symboler i dina dokument går det att göra på flera olika sätt i Officeprogrammen. Det finns olika teckenkoder för detta.

Du kan infoga symboler via menyfiken Infoga [Insert] och via tangentbordet men det går även att infoga symboler och specialtecken som en del av en formel i Excel.

Via menyfliken Infoga i de olika Officeprogrammen

Under ikonen Symboler [Symbols] på menyfliken Infoga [Insert] går det infoga olika specialtecken. De senaste valda specialtecken kommer visas i listan över favorit symboler.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-Learning i Excel & Office-paketet

Där ser man även ASCI-tecken koderna för symbolerna som man kan använda för att infoga tecknet via tangentbordet.

Via tangentbordet

För att infoga symboler och specialtecken via tangentbordet behöver men trycka på och håller ned ALT-tangenten samtidigt som man skriver teckenkoden på den numeriska delen av tangentbordet.

Om du till exempel vill infoga symbolen för grader (°) trycker du på och håller ned ALT– tangenten samtidigt som du skriver 0176 på det numeriska tangentbordet.

Obs! Du måste använda det numeriska tangentbordet när du skriver siffrorna och inte det vanliga tangentbordet. Kontrollera att NUM LOCK är aktiverat på tangentbordet om det behövs.

Här är en tabell med de vanligaste teckenkoderna.

Symbol

Kod

Symbol

Kod

Valutasymboler

£ ALT+0163 ¥ ALT+0165
¢ ALT+0162
ALT+0128 ¤ ALT+0164
Juridiska symboler
© ALT+0169 ® ALT+0174
§ ALT+0167 ALT+0153

Matematiska symboler

° ALT+0176 º ALT+0186
# ALT+35 + ALT+43
< ALT+60 µ ALT+0181
% ALT+37 > ALT+62
[ ALT+91 ( ALT+40
] ALT+93 ) ALT+41

Bråk

¼ ALT+0188 ½ ALT+0189
¾ ALT+0190

Skiljetecken och dialektiska symboler

? ALT+63 ¿ ALT+0191
! ALT+33
ALT+45 ALT+39
ALT+34 , ALT+44
. ALT+46 | ALT+124
/ ALT+47 \ ALT+92
` ALT+96 ^ ALT+94
« ALT+0171 » ALT+0187
« ALT+174 » ALT+175
~ ALT+126 & ALT+38
: ALT+58 { ALT+123
; ALT+59 } ALT+125
à ALT+0195 å ALT+0229
Å ALT+143 å ALT+134
Ä ALT+142 ä ALT+132
À ALT+0192 à ALT+133
Á ALT+0193 á ALT+160
 ALT+0194 â ALT+131
Ç ALT+128 ç ALT+135
É ALT+144 é ALT+130
È ALT+0200 è ALT+138
Ê ALT+202 ê ALT+136
Ë ALT+203 ë ALT+137
Ï ALT+0207 ï ALT+139
Î ALT+0206 î ALT+140
Í ALT+0205 í ALT+161
Ì ALT+0204 ì ALT+141
Ñ ALT+165 ñ ALT+164
Ö ALT+153 ö ALT+148
Ô ALT+212 ô ALT+147
Ò ALT+0210 ò ALT+149
Ó ALT+0211 ó ALT+162
Ø ALT+0216
Ü ALT+154 ü ALT+129
Ū ALT+016A
Û ALT+0219 û ALT+150
Ù ALT+0217 ù ALT+151
ú ALT+163
ÿ ALT+152
Æ ALT+0198 æ ALT+0230
ß ALT+0223 ß ALT+225
Œ ALT+0140 œ ALT+0156

Som en del av en formel i Excel

teckenkod excel symbol

Om du behöver infoga specialtecken som en del av en formel kan du inte använda menyerna eller tangentbordet. Då kan man använda funktionen TECKENKOD [CHAR] i Excel.

I detta exempel vill vi skapa en adressetikett med radbrytning inne i en cell.

Med denna formel går det att sammanfoga innehållet i cellerna med teckenkoden för radbrytning för att texten ska visas på flera rader i samma cell.

Teckenkoden för radbrytning är 10, så formel blir i detta exempel:

=A2&” ”&B2&TECKENKOD(10)&C2&TECKENKOD(10)&D2

[=A2&” ”&B2&CHAR(10)&C2&CHAR(10)&D2]

Aktivera menyvalet Radbryt text [Wrap Text] på menyfliken Start [Home] och justera radhöjden för att se innehållet i cellen korrekt.

Använd funktionen TECKENKOD [CHAR] och ASCII-koden i tabellen ovan för att infoga andra olika specialtecken i dina formler.

Utnyttja olika teckensnitt med funktionen TECKENKOD [CHAR] i Excel

Genom att kombinera funktionen TECKENKOD [CHAR] med olika teckensnitt får du tillgång till massor av olika symboler och specialtecken. i den bifogade Excelfilen finns en lång lista med teckenkoder visade i fyra olika teckensnitt. Först Calibri (som är default i Excel) och sedan Wingdings, Wingdings2 och Wingdings3.

Ladda ner Excelfilen med alla koderna i de olika teckensnitten här

teckenkod Excel

Associerad kurs: Excel Avancerad och Jobba Smartare i Office

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera på Excelbrevet

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Excelbrevet är ett helt gratis utbildningsbrev från Infocell.

Grattis du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis! Verifiera e-postadressen (kolla eventuellt i skräpkorgen om du inte ser mailet).