Teckenkoder för symboler och specialtecken i Office

Om du behöver infoga ovanliga bokstäver, tecken eller symboler i dina dokument går det att göra på flera olika sätt i Officeprogrammen. Det finns olika teckenkoder för detta.

Du kan infoga symboler via menyfiken Infoga [Insert] och via tangentbordet men det går även att infoga symboler och specialtecken, till exempel µ mikrometer, | pipe eller tecknet ~ tilde, som en del av en formel i Excel.

Via menyfliken Infoga i de olika Officeprogrammen

Under ikonen Symboler [Symbols] på menyfliken Infoga [Insert] går det infoga olika specialtecken. De senaste valda specialtecken kommer visas i listan över favorit symboler.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Där ser du även ASCI-tecken koderna för symbolerna som du kan använda för att infoga tecknet via tangentbordet.

Fler tecken

Välj att visa teckenkoder från Unicode för att se fler tecken.

Grekiska tecken och bokstäver

Genom att byta teckensnitt till Symbol i dialogrutan, går det att infoga grekiska symboler såsom lamba λ, pi π och micro µ.

Via tangentbordet

För att infoga symboler och specialtecken via tangentbordet behöver men trycka på och håller ned ALT-tangenten samtidigt som du skriver teckenkoden på den numeriska delen av tangentbordet.

Om du till exempel vill infoga symbolen för grader (°) trycker du på och håller ned ALT– tangenten samtidigt som du skriver 0176 på det numeriska tangentbordet.

Obs! Du behöver använda det numeriska tangentbordet när du skriver siffrorna och inte det vanliga tangentbordet. Kontrollera att NUM LOCK är aktiverat på tangentbordet om det behövs.

Här är en tabell med de vanligaste teckenkoderna.

Symbol

Kod

Symbol

Kod

Valuta symboler

£ ALT+0163 ¥ ALT+0165
¢ ALT+0162 $ ALT+0036
ALT+0128 ¤ ALT+0164

Juridiska symboler

© ALT+0169 ® ALT+0174
§ ALT+0167 ALT+0153

Matematiska symboler

° ALT+0176 º ALT+0186
# ALT+35 + ALT+43
< ALT+60 µ ALT+0181
% ALT+37 > ALT+62
[ ALT+91 ( ALT+40
] ALT+93 ) ALT+41
± ALT+0177 Unicod
2248

Bråk

¼ ALT+0188 ¾ ALT+0190
½ ALT+0189

Skiljetecken och dialektiska symboler

? ALT+63 ¿ ALT+0191
! ALT+33 | ALT+124
ALT+45 ALT+39
ALT+34 , ALT+44
. ALT+46 ; ALT+59
/ ALT+47 \ ALT+92
` ALT+96 ^ ALT+94
« ALT+0171 » ALT+0187
« ALT+174 » ALT+175
~ ALT+126 & ALT+38
: ALT+58 { ALT+123
; ALT+59 } ALT+125
à ALT+0195 å ALT+0229
Å ALT+143 å ALT+134
Ä ALT+142 ä ALT+132
À ALT+0192 à ALT+133
Á ALT+0193 á ALT+160
 ALT+0194 â ALT+131
Ç ALT+128 ç ALT+135
É ALT+144 é ALT+130
È ALT+0200 è ALT+138
Ê ALT+202 ê ALT+136
Ë ALT+203 ë ALT+137
Ï ALT+0207 ï ALT+139
Î ALT+0206 î ALT+140
Í ALT+0205 í ALT+161
Ì ALT+0204 ì ALT+141
Ñ ALT+165 ñ ALT+164
Ö ALT+153 ö ALT+148
Ô ALT+212 ô ALT+147
Ò ALT+0210 ò ALT+149
Ó ALT+0211 ó ALT+162
Ø ALT+0216 ø ALT+0248
Ü ALT+154 ü ALT+129
Ū ALT+016A
Û ALT+0219 û ALT+150
Ù ALT+0217 ù ALT+151
ú ALT+163
ÿ ALT+152
Æ ALT+0198 æ ALT+0230
ß ALT+0223 ß ALT+225
Œ ALT+0140 œ ALT+0156

Som en del av en formel i Excel

teckenkod excel symbol

Om du behöver infoga specialtecken som en del av en formel kan du inte använda menyerna eller tangentbordet. Då kan du använda funktionen TECKENKOD [CHAR] i Excel.

I detta exempel vill vi skapa en adressetikett med radbrytning inne i en cell.

Med denna formel går det att sammanfoga innehållet i cellerna med teckenkoden för radbrytning för att texten ska visas på flera rader i samma cell.

Teckenkoden för radbrytning är 10, så formel blir i detta exempel:

=A2&” ”&B2&TECKENKOD(10)&C2&TECKENKOD(10)&D2

[=A2&” ”&B2&CHAR(10)&C2&CHAR(10)&D2]

Aktivera menyvalet Radbryt text [Wrap Text] på menyfliken Start [Home] och justera radhöjden för att se innehållet i cellen korrekt.

Använd funktionen TECKENKOD [CHAR] och ASCII-koden i tabellen ovan för att infoga andra olika specialtecken i dina formler.

Utnyttja olika teckensnitt med funktionen TECKENKOD [CHAR] i Excel

Kod Tecken Symbol
9 Tabb tecken
137 Promille
148 Typografiska citattecken
45 Bindestreck
151 Långt tankstreck
150 Kort tankstreck
95 Understrykning / Horisontell linje _
13 Radbrytning / Enter
10 Manuell radbrytning
32 Blanksteg / Mellanslag
160 Hårt blanksteg
139 Vinkelcitattecken vänster
155 Vinkelcitattecken höger

Genom att kombinera funktionen TECKENKOD [CHAR] med olika teckensnitt får du tillgång till massor av olika symboler och specialtecken. i den bifogade Excelfilen finns en lång lista med teckenkoder visade i fyra olika teckensnitt. Först Calibri (som är default i Excel) och sedan Wingdings, Wingdings2 och Wingdings3.

Ladda ner Excelfilen med alla koderna i de olika teckensnitten här

teckenkod Excel

Kortkommandon för att infoga ikoner

Det går att använda kortkommandon för att infoga ikoner i programmen Word, Outlook och PowerPoint.

Skriver du två lika med tecken = = i följd, och sedan ett större än tecken > ger en stor pil som pekar åt höger.

= = >

Ett mindre än tecken < följt av två lika med tecken = = kommer att infoga en stor pil som pekar åt vänster.

< = =

Två bindestreck – – följt av ett större än tecken > ger en mindre pil som pekar åt höger.

– – >

Ett mindre tecken < följt av två bindestreck – – ger en mindre pil som pekar åt vänster.

< – –

Ett mindre tecken < följt av ett likhetstecken = följt av ett större än tecken > ger en dubbelpil.

< = >

Om du vill skriva bråktal skriver du bråket så här 3/4 och trycker sedan på mellanslagstangenten.

3/4

¾

En västerparentes följt av bokstaven c och sedan avslutande högerparentes ger en upphovsrättssymbol. *

(c)

©

En västerparentes följt av bokstaven r och avslutande högerparentes ger en registrerad symbol. *

(r)

®

En västerparentes följt av bokstäverna t plus m och en avslutande högerparentes ger en varumärkessymbol. *

(tm)

* Fungerar även i Excel och OneNote.

 

Associerad kurs: Excel Master Class

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.