Teckenavstånd och Kerning i Word

Teckenavstånd exempel

Förr när det fanns skrivmaskiner, hände det att man satte in ett extra mellanslag, mellan bokstäverna i rubriker för att texten skulle upplevas som större.

Numera går det att förstora höjden på texten men det går även att ändra avståndet mellan bokstäverna i en text.

Varför skulle du villa ändra avståndet mellan texten i orden? Det finns flera skäl.

Text i stor stil

När storleken på texten ökas, ökas självklart även avståndet mellan bokstäverna och ibland kan det då bli svårt att avgöra om ett ord är ett sammansatt ord eller två separata ord.
AVTAL

Om ordet AVTAL, skrivet med VERSALER förstoras upp tillräckligt stort kan det se ut som det står två ord AVT AL i stället. Så text i stor stil kan bli lättare att läsa om avståndet mellan bokstäverna minskas eller Kondenseras som det heter i Word.

Liten text

Om ett dokument innehåller så kallad ”finstil” text alltså text i en liten stil, till exempel en fotnot kan det vara svårt att läsa texten om avståndet mellan bokstäverna också är litet.

Text i liten stil kan vara svårt att läsa.

Text i en liten stil bli mer lätt läst, om mellanrummen mellan bokstäverna ökas eller Expanderas.

Läsbarhet

Behöver du följa riktlinjerna för läsbarhet, till exempel för personer med nedsatt syn är det bra att veta hur du ställer in avståndet mellan bokstäverna i Word. Teckenavstånd ska ökas till minst 0,12 gånger teckensnittets storlek enligt WCAG-kriteriet 1.4.12, som motsvarar 1,2 pt i Word.

Avstånd mellan tecken

Dialogrutan Formatera tecken i Word

Gör så här för att utöka eller minska avståndet mellan tecknen:

  • Markera den text som du vill ändra avståndet på.
  • Gå till menyfliken Start [Home], klicka på dialogruteikonen, i nedre högra hörnet av gruppen Tecken [Font].

Teckenavstånd i text

  • Gå till fliken Avancerat [Advanced].
  • Markera rutan Avstånd [Spacing], klicka på Expanderat [Expanded]eller Kondenserat [Condensed].
  • Ange hur mycket utrymme du vill ha i rutan med: [By:].

Kerning

Kerning

Vad är Kerning [Kerning]?

Kerning handlar om att avståndet justeras mellan två specifika bokstäver. Tanken är att ge ett bättre utseende genom att minska avståndet mellan tecken som passar tillsammans (till exempel ”A” och ”V”) eller öka avståndet mellan vissa bokstäver (till exempel ”T” och ”V”).

Word kan automatisk ändra avståndet, mellan olika bokstavspar åt dig.

Gör så här för att ställ in automatisk Kerning [Kerning]:

  • Markera den text som du vill ändra Kerning [Kerning] på.
  • Gå till menyfliken Start [Home], klicka på dialogruteikonen, i nedre högra hörnet av gruppen Tecken [Font].
  • Gå till fliken Avancerat [Advanced].
  • Markera kryssrutan Kerning för teckensnitt [Kerning for fonts].
  • Ange en punktstorlek i rutan Punkter eller större [Points and above].

 

Klicka vidare till www.officekurs.se för att se alla våra e-kurser i Office.

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!