Tal med indrag från höger

Tal blir som standard synliga längst till höger i cellen och ser ut att vara högerställda. De är dock faktiskt inte högerställda. Under menyfliken Start [Home] och i gruppen Justering [Alignment] ser du att talen varken är centrerade, vänster- eller högerjusterade.

indrag från höger

Så funkar indrag i Excel

Ett vanligt önskemål är att man vill förskjuta talen i cellerna lite till vänster så att de inte ligger så nära cellgränsen och cellen till höger. Provar du att öka indrag så händer följande: Formateringen i cellerna ändras till att bli vänsterställda och indraget blir därmed från vänster och inte från höger som du önskat.

indrag från höger

Du behöver då högerställa cellerna och klicka på knappen för att öka indraget det antal gånger man tycker passar för den aktuella cellen/området. Nu får du lite luft mellan talets slut och cellens slut vilket gör innehållet mer lättläst för läsaren.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

indrag från höger

Nedan visas två olika varianter av ett exempel med tal i en rapport. Det första exemplet visar talen med standard-justering, helt utan indrag. Det andra exemplet visar samma värden fast med ett indrag från höger. Rapporten blir mycket tydligare och lättläst med det senare exemplet.

indrag från höger

Associerad lärarledd kurs: Excel för Självlärda

Associerad e-kurs: Excel Grund/Självlärda

Du gillar kanske också...