Tal-Text jämföra listor

Ett problem när man vill göra jämförelse eller sökningar av tal/värden i olika celler är att den ena cellen innehåller ett korrekt värde medan den andra cellen innehåller ett tal som är lagrat som text. Trots att cellernas innehåll ser samma ut och man har ändrat formatering så blir det ändå fel när man gör en jämförelse.

Det finns flera anledningar till att ett tal lagras som text i cell. Men oftast uppträder detta när man kopierat eller importerat siffror från ett annat program eller system. Man upptäcker oftast detta genom en liten grön triangel i cellen som indikerar att det kan vara något som inte stämmer.

Man kan också se vad som är problemet genom att klicka på den gula knappen med ett utropstecken vid sidan om den markerade cellen. I bilden ser man uppmaningen att talet är sparat som text. I menyn har man möjligheten att Konvertera som tal [Convert to Number].

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Om man har många celler att konvertera kan detta ta väldigt lång tid och man behöver inte göra detta om för att exempelvis göra jämförelser eller sökningar. Man kan istället utnyttja en funktion som heter TEXTNUM [VALUE]. Denna funktion gör om ett tal sparat som text till ett korrekt värde. Istället för att ändra på alla celler så ”bakar” man in denna funktion i den jämförelsefunktionen man använder. I detta exempel kommer vi använda PASSA [MATCH] för att jämföra två listor.

Hämta exempelfilen här.

Jämföra listor med PASSA [MATCH]

I C-kolumnen finns det några celler där siffrorna är lagrade som text och då blir det problem när de ska matchas mot siffrorna i A-kolumnen. I detta fallet så kommer funktionen TEXTNUM [VALUE] väl till pass då den alltså konverterar ett ”text-tal” till ett vanligt tal.

Formeln i E2 blir följande:

=PASSA(TEXTNUM(C2);$A$2:$A$18;0)

=MATCH(VALUE(C2);$A$2:$A$18;0)

Kopiera formeln neråt för hela listan och få ut positionen där varje motsvarande siffra finns i A-kolumnen.

Utan funktionen TEXTNUM [VALUE] skulle det blivit felkoden #SAKNAS! [#N/A] för varje cell där talet är sparat som text eftersom Excel inte matchar text mot ett vanligt tal.

 

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.