Tabellnamn

När tabeller skapas i Excel så har du möjligheten att sätta ett namn för tabellen. I detta tips lär du dig vilka möjligheter och begränsningar det finns med tabellnamn.

Ladda ner exempelfilen här.

Grunder till att byta till ett eget tabellnamn

Det är egentligen lika självklart att byta tabellnamn till något förklarande för innehållet i tabellen som att byta namn på olika blad i din arbetsbok. Bladnamn brukar oftast ge information om innehållet på bladet. När en tabell skapas får den ett standardnamn Tabell1 [Table1] och sedan följande tabeller med nästa siffra och så vidare. Det är helt motsvarande bladnamn Blad1 [Sheet1].

Byt namn på tabell

När du står med markören i en tabell och klickar på menyfliken Tabelldesign [Table Design] så finns det ett fält längst till vänster där tabellnamnet står, och här går det också att byta namn.

En bild som visar text, Teckensnitt, nummer, linje Automatiskt genererad beskrivning

Det finns vissa begränsningar till vad som är tillåtet att använda som tabellnamn som är bra att känna till. Här följer de regler som måste följas:

 • Använd enbart tillåtna tecken.
  Namnet måste börja med en bokstav, understreck (_) eller backslash (\). För resten av namnet går det att använda bokstäver, siffror, punkt, understreck eller backslash.
  Inga andra tecken är tillåtna (till exempel mellanslag).
 • Det går inte att använda namn som är upptagna som cellreferenser, som exempelvis A200, BW6100 och så vidare. Har du områdesnamn så kommer dessa namn vara upptagna och kan inte användas som tabellnamn.
 • Maximalt 255 tecken är tillåtet.
 • Enbart unika namn är tillåtna. Excel gör inte skillnad på stora och små bokstäver så namnen PRISER och Priser anses vara samma namn.

Namnstandard

Genom att använda en så kallad namnkonvention så kan du förenkla användandet av tabeller och tabellnamn. Det innebär att du använder en form av namnstandard för tabellnamn så du och andra användare vet att just detta namn är en tabell. Det kan exempelvis vara att du börjar alla tabellnamn på samma sätt som tbl_Länder, tbl_Städer, tbl_Kunder. Då blir det tydligt att detta är tabeller och det finns fler fördelar som kommer längre fram i denna text.

En bild som visar text, skärmbild, nummer, Teckensnitt Automatiskt genererad beskrivning

Här har vi en tabell med länder och namnet ändras till tbl_Länder.

Namnhanteraren

Det går att ge cellområden egna namn i Excel och för att inte förväxla dessa med tabellnamn så kan det som tidigare nämnt vara bra med en namnstandard för tabellnamn. På menyfliken Formler [Formulas], klicka på knappen Namnhanteraren [Name Manager] så kommer en dialogruta upp med de olika namn som finns i arbetsboken. Se bild nedan.

En bild som visar text, skärmbild, skärm, programvara Automatiskt genererad beskrivning

Där ser vi ett cellområde med namnet Städer och två tabeller med namnstandard så det ska bli enkelt att skilja dessa olika namn från varandra. I och med namnstandarden så hamnar alla tabeller i en följd vilket också förenklar.

Tabellnamn med beräkning

När det finns en bra logik med tabellnamn (namnstandard och innehåll) så blir det enklare att använda detta för beräkningar. Speciellt när inte tabellerna finns på samma blad som beräkningen ska utföras.

I första exemplet ska jag räkna antalet städer som jag har i min tabell (på ett annat blad).

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, linje Automatiskt genererad beskrivning

Jag skriver min funktion ANTALV [COUNTA] och sedan min namnstandard för tabeller (tbl_). Nu ser jag en lista på alla mina tabeller i arbetsboken och kan enkelt välja rätt tabell. För att välja kolumn i tabellen ska du ange [ (vänster hakparentes) efter tabellnamnet, då kommer en lista upp med innehåll för vald tabell.

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer Automatiskt genererad beskrivning

Välj kolumn och slutför beräkningen.

Formeln blir:

=ANTALV(tbl_Städer[Stad])

=COUNTA(tbl_Städer[Stad])

Lär dig hur tabellreferenser används i beräkningar, så blir det mycket enklare att skapa beräkningar med tabeller. Det blir också enklare att utläsa vad som beräknas. Inga bladnamn eller cellområden att ta hänsyn till.

Ytterligare ett exempel.

En bild som visar text, skärmbild, linje, Teckensnitt Automatiskt genererad beskrivning

Nu används XLETAUPP [XLOOKUP] i en tabell för att leta upp ett pris på vald produkt. Enkelt att skapa formeln och enkelt att utläsa från var värdet hämtas.

Läs mer om våra självstudiekurser på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...

1 svar

 1. Raymond Bergmark skriver:

  Bra tips!
  En lurig sak med formler som har tabellreferenser är vad som händer när man kopierar, drar i handtaget eller multiredigerar med Ctrl-Enter. Det finns ju inga ”$” att tillgå. Gå gärna igenom detta i framtida Excelbrev!

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.