Ta bort dubbletter

Av naturen innehåller transaktionsdata en stor mängd detaljer och många gånger exporterar man transaktionsdata till Excel. När du börjar analysera detaljer behöver du ofta veta antalet kunder, antalet produkter eller antalet av något annat i ditt urval. Genom att utnyttja knappen Ta bort dubbletter i Excel 2010 under menyfliksområdet Data kan ta bort dubbletter och ta fram unika värden från en eller flera kolumner i ett cellområde.

ta bort dubbletter

Läs vidare i det skrivna tipset och titta även på videon nedan.


I exemplet nedan har vi en tabell innehållande Kundnr, Fakturanr, Fakturarad, Vikt och Belopp. Listan innehåller 24 poster. I verkligenheten är det ju oftast betydligt fler, men principen är densamma oavsett om det är 100.000 eller 24 poster.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

b

Vill man behålla originaldata före borttagning av dubbletter bör man spara den i separat fil eller kopiera området. Vi tar och kopierar hela cellområdet (A1:E25) till ett område bredvid, dock med en tom kolumn emellan (t.ex. G1:K25).

Därefter vill vi ta bort dubbletter av kundnummer som finns i listan, d.v.s. vi vill visa alla unika kundnumren i listan. Ställ dig någonstans i cellområdet och klicka på knappen Ta bort dubbletter under menyfliksområdet Data. Som default är alla kolumner markerade. Klicka på Avmarkera alla och bocka i Kundnr. Klicka sedan OK.

a

ta bort dubbletter

En pop-up-meny dyker upp som talar om hur många dubblettvärden som togs bort respektive unika värden som är kvar.

Skulle man endast vilja ha med kolumnen Kundnr som resultat markerar man endast denna kolumn före man klickar på Ta bort dubbletter.

Som andra steg gör vi ett urval och tar bort dubbletter baserad på flera kolumner. Vi vill veta de unika posterna för kolumnerna Kundnr och Fakturanr. Vi sätter markören någonstans i området, klickar på Ta bort dubbletter och väljer kolumnerna Kundnr och Fakturanr.

c

I tidigare versioner av Excel var man tvungen att använda Avancerat Filter eller OM-funktioner eller möjligtvis pivottabeller för att uppnå samma ändamål. Knappen

Ta bort dubbletter och visa unika värden

Av naturen innehåller transaktionsdata en stor mängd detaljer och många gånger exporterar man transaktionsdata till Excel. När du börjar analysera detaljer behöver du ofta veta antalet kunder, antalet produkter eller antalet av något annat i ditt urval. Genom att utnyttja knappen Ta bort dubbletter i Excel 2010 under menyfliksområdet Data kan ta bort dubbletter och ta fram unika värden från en eller flera kolumner i ett cellområde.

ta bort dubbletter

Nu är den äntligen här! Allt värt att veta och förstå om Excel, en omfattande Excelutbildning på nätet som du använder direkt när problemen uppstår. Filmklippen i tjänsten visar lösningen direkt på skärmen och hjälper dig direkt där och då.

I exemplet nedan har vi en tabell innehållande Kundnr, Fakturanr, Fakturarad, Vikt och Belopp. Listan innehåller 24 poster. I verkligenheten är det ju oftast betydligt fler, men principen är densamma oavsett om det är 100.000 eller 24 poster.

b

Vill man behålla orginaldata före borttagning av dubbletter bör man spara den i separat fil eller kopiera området. Vi tar och kopierar hela cellområdet (A1:E25) till ett område brevid, dock med en tom kolumn emellan (t.ex. G1:K25).

Därefter vill vi ta bort alla dubbletter av kundnummer som finns i listan, d.v.s. vi vill visa alla unika kundnumren i listan. Ställ dig någonstans i cellområdet och klicka på knappen Ta bort dubbletter under menyfliksområdet Data. Som default är alla kolumner markerade. Klicka på Avmarkera alla och bocka i Kundnr. Klicka sedan OK.

a

ta bort dubbletter

En pop-up-meny dyker upp som talar om hur många dubblettvärden som togs bort respektive unika värden som är kvar.

Skulle man endast vilja ha med kolumnen Kundnr som resultat markerar man endast denna kolumn före man klickar på Ta bort dubbletter.

Som andra steg gör vi ett urval och tar bort dubbletter baserad på flera kolumner. Vi vill veta de unika posterna för kolumnerna Kundnr och Fakturanr. Vi sätter markören någonstans i området, klickar på Ta bort dubbletter och väljer kolumnerna Kundnr och Fakturanr.

c

I tidigare versioner av Excel var man tvungen att använda Avancerat Filter eller OM-funktioner eller möjligtvis pivottabeller för att uppnå samma ändamål. Knappen Ta bort dubbletter i Excel 2010 (och senare) gör det helt enkelt lättare att ta bort dubbletter!

www.excelbrevet.se

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.