Synkroniserade utsnitt i Power BI

I Power BI kan du skapa rapporter med flera sidor/blad. För att filtrera effektivt används ofta utsnitt (knappsatser). Om du vill använda samma utsnitt i Power BI på flera rapportsidor har du möjlighet att låta utsnitten fungera oberoende av varandra eller göra dem synkroniserade.

Säg att du t.ex. har ett utsnitt på en rapportsida som använder fältet Kategori. Sedan skapar du ett nytt utsnitt – med samma fält, d v s Kategori – på en ny rapportsida. Då kommer du att kunna använda olika filter för respektive rapportsida. Du kan alltså göra olika filtreringsval på respektive rapportsida för fältet Kategori.

Ibland vill man dock synkronisera utsnitt mellan rapportsidor. När du gör ett val i utsnittet KategoriSida1, kanske du vill att utsnittet KategoriSida2 också ska påverkas med samma filter.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Skapa synkroniserade utsnitt i Power BI

Gör på följande sätt för att skapa utsnitt som är synkroniserade med varandra.

Markera ett utsnitt och kopiera utsnittet (Ctrl + C).

C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\SNAGHTML211ae194.PNG

Förflytta dig sedan till den rapportsida som du vill ha ett synkroniserat utsnitt och välj Ctrl + V för att klistra in en kopia.

När du klistrar in utsnittet på den andra rapportsidan får du möjlighet att välja om du vill synkronisera utsnitten eller inte. Här väljer du Synkronisering.

C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\SNAGHTML211f3dda.PNG

Om du nu har synkroniserade utsnitt mellan t ex rapportsidorna Sida1 och Sida2 så kommer den filtrering du väljer i något av dessa utsnitt också att appliceras på den andra rapportsidan i min Power BI rapport.

Lägga till utsnitt och visualiseringsobjekt

Tips! I panelen Visualiseringar [Vizualisations] finns endast en typ av utsnitt från början. Det är dock möjligt att hämta fler typer av utsnitt på Microsoft marknadsplats. Klicka på den lilla ikonen med tre punkter och välj Importera från marknadsplatsen [Import From Marketplace] för att lätta till andra visualiseringsobjekt i din Power BI rapport.

Sugen på att lära dig mycket mer om Power BI?

  1. Lärarledd kurs: Kolla in vår tvådagarskurs Power Pivot & Power BI
  2. E-kurser: Kolla in vår e-kurs i Power BI eller vår e-kurspaket Powerpaketet

Du gillar kanske också...