Summera positiva och negativa tal

Det finns en väldigt enkel funktion i Excel som kan vara mycket användbar då man vill att negativa tal ska vara positiva. Denna funktion heter ABS och den visar talets absoluta värde.

Hämta exempelfilen här.

Funktionen ABS

Det absoluta värdet för ett tal är hur långt från 0 (noll) talet är oavsett om talet är positivt eller negativt. Exempelvis är det absoluta värdet samma för 10 och -10 då avståndet från 0 är 10 för båda talen. I bilden ser vi exempel på hur funktionen används i Excel. ABS har bara ett argument och det är värdet.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Det går även att använda ABS på decimaltal.

Summera positiva och negativa värden

Vid en summering av värden med olika tecken (positiva och negativa) på vanligt sätt så följer Excel vanliga matematiska räkneregler. Många gånger kan det vara precis så man vill ha det och det ställer inte till några besvär. Men om resultatet ska vara det sammanlagda värdet och ignorera det negativa tecknet så går det med fördel att använda funktionen ABS.

I exemplet har vi en lista med blandade värden (positiva och negativa), dessa ska summeras på två olika sätt, dels med vanlig summering men även summering av det absoluta värdet.

En extra kolumn görs för att räkna fram det absoluta värdet med funktionen ABS.

Funktionen i C2 kopieras neråt för motsvarande v i B-kolumnen. Sedan kan vi göra en summering på dessa båda kolumner.

Då kan vi se att resultatet skiljer mellan de olika summeringarna.

Som vi nu ser är det mycket enkelt och användbart att använda funktionen ABS istället för att kanske manuellt radera minustecknen och då också ändra på själva ursprungsvärdet.

Avancerat tips

En annan tjusig lösning på detta exempel är att summera det absoluta värdet i en cell utan att först göra om alla värden. För att detta ska vara möjligt måste man använda en så kallad matrisformel. Detta innebär att man avslutar formeln med CTRL + SHIFT + ENTER.

I Summa-formeln så kan man ”baka in” funktionen ABS. Men Excel kan normalt sett endast konvertera ett värde från en cell och inte flera celler från ett område. Detta är dock möjligt du avslutar formeln med CTRL + SHIFT + ENTER och då skapar en matrisformel.

Resultatet blir samma som för den beräknade kolumnen med absoluta. Notera i formelfältet att själva formeln omsluts av klammerparenteser. Detta indikerar att det är en matris-formel.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.