Summera efter färg i Excel

Exceltabeller har många, många fördelar (som summera efter färg). Du kan summera utifrån en filtrering av cellfärg, teckenfärg eller ikon. Vi utgår ifrån en Exceltabell enligt nedan där vissa celler i kolumnen Lön är markerade med gul cellfärg. Du vill summera kolumnen Årslön för de celler som i kolumnen Lön är gulmarkerade. (För att infoga en kolumn trycker du Ctrl+T eller väljer menyfliken Infoga och knappen Tabell).

summera cellfärg excel

Sedan filtrerar du din tabell genom att klicka på listpilen (droplistan) för kolumnen Lön och väljer Filtrera efter färg och väljer önskad färg.

summera efter färg excel

Slutligen klicka du på menyfliken Design (se till att tabellen är markerad) och kryssar i kryssrutan Summarad. En summering har nu skapats i kolumnen för Årslön. Skulle du vilja beräkna medellön eller använda någon annan funktion klickar du bara i droplistan för summacellen och väljer önskad funktion. Vill du summera kolumnen Lön i stället klickar du bara i Summaradscellen för kolumnen Lön och väljer funktion i droplistan.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

summera efter cellfärg

Det spelar ingen roll vilken kolumn som innehåller cellfärg. Bara att filtrera på önskad kolumn och använda Summaraden för att skapa olika beräkningar/summeringar. Det går också alldeles utmärkt att filtrera/summer på teckenfärg och ikoner (t.ex. trafikljus). Enkelt att summera efter färg med Exceltabeller 🙂

Du lär dig mycket mer om Exceltabeller och alla fördelarna i vår e-Learning på www.officekurs.se eller i någon av våra lärarledda Excelkurser som du hittar på www.infocell.se.

Ladda ner Excelfilen här.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.