SUMMA.OMF [SUMIFS] med jokertecken / wildcards (*)

SUMMA.OMF [SUMIFS] är en grymt kraftfull funktion som kan användas i en mängd olika sammanhang. Med funktionen kan du summera med villkor i Excel, vilket kan vara önskvärt ibland. I det här tipset ska vi se hur man kan använda funktionen tillsammans med asterisk (*) för att endast summera förekomster som börjar på eller slutar på vissa tecken.

Ladda ner exempelfilen här

summera med villkor i Excel

I tabellen ovan till vänster har vi ett antal fakturor/ordrar för skoförsäljning. I de gulfärgade cellerna till höger vill vi endast summera de artiklar som börjar på de värden vi skriver in i cellerna G5:G7 (”Ascics”, ”Adidas” och ”Nike”).

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Formeln i cell H5 ser ut enligt följande:

=SUMMA.OMF($E$5:$E$13;$D$5:$D$13;G5&”*”)

Syntax: =SUMMA.OMF(Summaområde;Villkorsområde1;Villkor1…)

Summera med villkor

SUMMA.OMF [SUMIFS] är en funktion som supporterar användning av jokertecken [wildcards] som asterisk (*) och frågetecken (?). En asterisk innebär ”vad som helst”. Det kan vara ett tecken, två tecken, 50 tecken eller inga tecken alls, medan varje frågetecken innebär ETT tecken. Det kan alltid vara vilket tecken som helst.

Det innebär att man kan skapa villkorade summeringar som exempelvis summa av artiklar som ”börjar med”, ”slutar med”, ”innehåller 6 tecken” o s v.

I exemplet vill vi summera området E5:E13 utifrån att området D5:D13 (artiklarna) börjar med ”Ascics”. Vårt villkor behöver alltså vara ”Ascics*”. Notera att villkoret MÅSTE skrivas inom dubbla citationstecken (”text”), annars fungerar det inte. För att effektivisera formeln ovan har vi använt en cellreferens (G5) istället för att skriva Ascics ”hårdkodat”. Detta göra att vi kan återanvända formeln i flera celler, utan manuell handpåläggning. Så villkoret blir G5&”*”. Vi använder &-tecknet för att sammanfoga cellreferensen G5 med vår asterisk (*).

Notera att SUMMA.OMF [SUMIFS] är inte skiftlägeskänslig. Dett är också normalt önskvärt.

Det finns ytterligare en funktion som kan summera med villkor och som lika gärna skulle kunna användas i detta exempel. Det är SUMMA.OM [SUMIF]. Vi brukar dock rekommendera SUMMA.OMF [SUMIFS], då den klarar flera villkor/villkorsområden. Ifall du skulle behöva utöka din formel, slipper du helt enkelt att börja om från början 😊.

Rekommenderad kurs med MYCKET, MYCKET formler och funktioner på nivån ovan: Kolla in tvådagarskursen Excel Master Class

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.