SUMMA.OM och SUMMA.OMF

Funktionerna SUMMA.OM och SUMMA.OMF låter dig summera värden beroende på om vissa villkor är uppfyllda. En villkorstyrd summering helt enkelt. Skillnaden mellan funktionerna är att SUMMA.OM låter dig använda ETT villkor, medan SUMMA.OMF låter dig använda FLERA villkor.

I videon nedan kan du lära dig om de båda funktionerna. Läs även det skrivna tipset om SUMMA.OMF nedan.

Funktionen SUMMA.OMF innehåller argumenten summaområde, villkorsområde och villkor. Ju fler villkor man värderar funktionen utifrån, ju fler villkorsområden och villkor lägger man till.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

summa.om summa.omf

Vi ser med ett exempel hur funktionen kan användas med flera villkor. Villkoren finns i cellerna G17:G19. Efter att vi skrivit =SUMMA.OMF( så anger vi summaorådet som är området där uppgifter om antalet kilo finns (E5:E15). Sedan anger vi det första villkorsområdet som vi anger till cellerna där Klass finns (D5:D15) och sedan anger vi vårt första villkor som är klassen i cell G19 (A). Därefter fortsätter vi att ange de andra villkorsområdena och villkoren. Se bilden nedan.

summa.omf

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!