Stödlinjer i Word

Osynliga kantlinjer

Tabeller är mycket användbar när du behöver skriva in strukturerad information i Office programmen.

Men ibland vill du inte att kantlinjerna ska synas, vid utskrift på papper eller i en PDF.

  1. Genom att klicka på ikonen som ser ut som ett kryss inuti en fyrkant, uppe i västra översta hörnet på en tabell, kan du markera hela tabellen med ett enda klick.
  2. Sedan kan du fälla ner alternativet Kantlinjer [Borders] på menyfliken Tabelldesign [Table Design] (alternativt heter menyfliken bara Design [Design] beroende på vilken version av Office programmen du har).
  3. Här finns alternativet Ingen kantlinje [No Border].
  4. Alla kantlinjer i markeringen blir transparanta och osynliga.

Prova gärna själv att infoga en tabell och ändra till transparanta kantlinjer, i ett nytt tomt dokument.

Tabellen syns inte längre

Det är nu som problemet visar sig eller rättare sagt inte visar sig. Nu syns inte tabellen alls längre och det är svårt att skriva i den, då storleken på tabellrutorna inte visas.

Det finns några ledtrådar till att det finns en tabell i dokumentet.

Menyflikarna Tabelldesign [Table Design] och Layout [Layout] visas och ikonen som ser ut som ett kryss inom en fyrkant uppe i västra hörnet och även en fyrkant i tabellens nedre högra hörn syns. Men ställer du markören utanför tabellområdet syns inget alls.

Visa stödlinjer

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

I Word är stödlinjer i en tabell avstängda, som standard och du behöver själv aktivera visningen av dem. Microsoft har nämligen forskat fram att 80 procent av alla Word dokument endast öppnas för att läsas och därför har de stängt av visningen i tabeller. Men om du är en person som skapar Word dokument, vill du säkert se stödlinjerna.

Gör så här:

  1. Fäll ner alternativet Kantlinjer [Borders] på menyfliken Tabelldesign [Table Design],
  2. Här finns alternativet Visa stödlinjer [View Gridlines].

Nu visas diskreta prickade linjer i tabellen.

De prickade stödlinjerna kommer inte synas när du förhandsgranska dokumentet för utskrift, skriver på papper eller skapar en PDF.

Inställningen att visa stödlinjer i tabeller i Word kommer sparas och gäller även nästa gång du startar Word. Inte bara i det aktuella dokumentet, utan i alla dokument, tills du själv väljer att av stänga av visningen i programmet.

Läs mer om våra självstudiekurser på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...