Stödlinjer i PowerPoint

Stödlinjer i PowerPoint

I PowerPoint går det att välja bland olika typer av layouter på bildsidorna i en presentation.

Det finns färdiga layouterna med platshållare, som hjälper till att placera text och bild på samma position och med samma marginaler på de olika bildsidorna, genom en presentation.

Ibland vill man vara friare och placera bilder och text fritt på sidorna, som ett collage och då finns det även en helt tom layout, utan några platshållare.

När du använder den tomma layouten, ser du inte samtidigt, hur nära eller långt ifrån marginalen platshållarna är placerade, på de övriga sidorna. Utan någon from av markering, kan det vara svårt att placera innehållet i mitten eller med samma marginal, som på övriga sidor.

Risken finns då att åhörarna upplever att innehållet, i form av text, bild och figurer ”hoppar och skuttar runt” på sidorna.

Lösningen är att aktivera visningen av Stödlinjer [Guides] i PowerPoint.

Visa stödlinjer

Stödlinjer i PowerPoint

Visningen av stödlinjer kan aktiveras på flera sätt:

  • Via ikonen Stödlinjer [Guides] på menyfliken Visa [View].

eller

  • Genom att högerklicka på bildsidan och välja Stödlinjer [Guides] under valet Rutnät och stödlinjer [Grid and Guides] i högermenyn.

Tips! Genom att ha Smata stödlinjner [Smart Guides] aktiverat visas smarta avståndslinjaler när du flyttar något och har fler objekt på en bildsida. Det hjälper dig att placera dem på ett jämt avstånd ifrån varandra.

Rutnät och linjal

Stödlinjer i PowerPoint

Via menyfliken Visa [View] går det att aktivera visningen av både Linjal [Ruler] och ett Rutnät [Gridlines] för att underlätta placeringen av texter, bilder och figurer på bildsidan.

Men fortfarande är det svårt att placera objekt på samma avstånd från marginalen, när man använder layouter som inte innehåller platshållare.

Flytta stödlinjer

Stödlinjer i PowerPoint

Du behöver inte slå på och stänga av visningen av Stödlinjer [Guides] manuellt på varje bildsida. När du aktiverat Stödlinjer [Guides] visas stödlinjerna på alla sidor i presentationen.

Stödlinjer i PowerPoint

Om du byter sida till en bildsida som har en layout som innehåller platshållare, går det att flytta på stödlinjerna till kanten av platshållarna och på så sätt markera sidans marginaler.

Gör så här:

  • Ta tag i stödlinjen.
  • Dra den till den nya positionen.

Nu går det att placera en stödlinje som visar var vänstermarginalen är och placera en stödlinje upptill vid toppmarginalen på bildsidorna.

Som standard visas bara två stödlinjer, centrerade på bildsidan. I detta exempel behöver vi två till, för att även markera den högra marginalen och marginalen i nederkanten.

Detta går att lösa genom att kopiera eller duplicera stödlinjerna.

Tips! Håll ner Alt-tangenten samtidigt som du flyttar stödlinjen om du upplever linjen ”snäpper” mot det osynliga rutnätet, för att kunna placera stödlinjen exakt där du vill.

Duplicera stödlinjer

Stödlinjer i PowerPoint

Gör så här för att duplicera stödlinjer:

  • Ta tag i stödlinjen.
  • Håll ner Ctrl-tangenten och dra en kopia av stödlinjen till en ny position.

Här har vi först växlat till en bildsida med en layout med två platshållare, för att kunna placera en stödlinje som visar var marginalen i nederkanten är, på bildsidorna.

Tips! Det går också att infoga fler stödlinjer genom att högerklicka på bildsidan och välja Lägg till lodrät stödlinjer [Add Vertical Guides] eller Lägg till vågrät stödlinjer [Add Horizontal Guides] under valet Rutnät och stödlinjer [Grid and Guides] i högermenyn.

Ta bort stödlinjer

Blir det för många stödlinjer så kan du ta bort dem:

  • Ta tag i stödlinjen.
  • Dra stödlinjen utanför bildsidan, mot den gråa bakgrundsytan.

Tips! Om du upplever att det är svårt att få grepp om stödlinjen kan du ta tag i stödlinjen, i den delen av linjen som fortsätter utanför bildsidan, i den gråa bakgrundsytan. Denna teknik är särskilt användbar om du redan har infogat många objekt på bildsidan.

Stäng av visning av stödlinjer

Stödlinjer i PowerPoint

När du aktiverat Stödlinjer [Guides] visas stödlinjerna på alla sidor i presentationen och växlar du nu tillbaka till en bildsida med en layout utan platshållare, ser du nu tydlig marginalen på övriga sidor i presentationen.

Stäng av visningen av stödlinjer, på alla bildsidorna genom att åter klicka på ikonen Stödlinjer [Guides] på menyn Visa [View].

Tips! Stödlinjer [Guides] och Rutnät [Gridlines] syns inte när du spelar upp bildspel eller vid utskrift vare sig de visas eller inte när du redigerar bildsidorna.

 

Vill du lära dig mer om PowerPoint? Besök www.officekurs.se för att hitta flera e-kurser i Officeprogrammen.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.