Spåra ändringar i Excel

Spåra ändringar i Excel

Vem i hela världen har ändrat i filen 😤. Kanske är det några formler som är förstörda, eller som i detta fall; någon har sagt att jag (Tobias Ljung) är ansvarig för alla inköp i vår inköpslista på Infocell!

Om du arbetar i Microsoft 365 och filen är sparad i molnet (det vill säga i SharePoint/OneDrive), så finns det sätt att se exakt vem som har ändrat i vilken cell 🤟

Vem är det då som är boven i dramat; som ändrat inköpsansvarig och som inte vågar erkänna när frågan tas upp på fikarasten? 🦊

Titta på filmen och/eller läst text och bild nedan.

Se ändringar via menyfliken Granska [Review]

Under menyfliken Granska [Review] klickar du på knappen Visa ändringar [Show Changes].

En bild som visar text, skärmbild, programvara, skärm Automatiskt genererad beskrivning

Panelen Ändringar [Changes] dyker upp till höger i Excelfönstret. Där kan du se vilka celländringar som är gjorda, av vem de är utförda och när de är ändrade. Det är givetvis min luriga kollega Robert som satt mig som ansvarig för alla inköpen 👿. Robert ändrade i cellerna C5:C9 för 20 minuter sedan. Klickar du på Visa ändringar [See changes] syns det ursprungliga värdet och det inmatade värdet. I cell C5 har t ex Robert alltså ändrat från ”Robert” till ”Tobias” (såklart).

Eftersom jag ser exakt vilka ändringar Robert har gjort behöver jag inte använda mig av versionshantering och ersätta gällande filversion med en tidigare, utan kan enkelt ändra vem som är ansvarig för respektive inköp.

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer Automatiskt genererad beskrivning

När du klickar på någon av ändringarna i panelen Ändringar [Changes], så kommer den aktuella cellen/cellområdet att markeras i rutnätet. Detta gör det enkelt att följa varje ändring visuellt.

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, programvara Automatiskt genererad beskrivning

Se ändringar via menyfliken Arkiv [File]

Ett annat sätt att se ändringar är att gå till menyfliken Arkiv [File] och välja Info [Info] samt klicka på Versionshistorik [Version History].

En bild som visar text, skärmbild, programvara, Webbsida Automatiskt genererad beskrivning

Då öppnar sig panelen Versionshistorik [Version History]. Genom att klicka på version i listan förhandsgranskar du respektive version. Den sista versionen innehåller totalt fyra redigeringar. Genom att stega med pilarna i panelen förflyttar jag mig mellan cellerna som är ändrade.

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer Automatiskt genererad beskrivning

Återställa till tidigare filversion / Återsställa till tidigare Excelfil

Vill du ersätta befintlig filversion med tidigare version, klickar du helt enkelt på önskad version i panelen Versionshistorik och väljer att klicka på knappen Återställ [Restore].

En bild som visar text, skärmbild, programvara, skärm Automatiskt genererad beskrivning

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.