Sök och ersätt specialtecken i Word

Många har nytta av att använda Sök och ersätt [Find and Replace] för att byta ut ett ord till något annat i en text, till exempel en ort eller ett produktnamn.

Men ibland har man behov av att söka efter och ersätta olika specialtecken.

Det kan vara en lista med e-postadresser som ligger på var sin rad, som man behöver använda för att skicka ut ett e‑postmeddelande och vill istället ha adresserna som en lång text med ett ; semikolon och ett mellanslag/blanksteg i mellan istället.

Konvertera stycketecken till semikolon

Här är en lista med en adress per rad.

anna.nilsson@ab.se

peter.larsson@ab.se

lars.nilsson@ab.se

maria.johansson@ab.se

nils.andersson@ab.se

johan.persson@ab.se

Ska bli en text:

anna.nilsson@ab.se; peter.larsson@ab.se; lars.nilsson@ab.se; maria.johansson@ab.se; nils.andersson@ab.se; johan.persson@ab.se;

Specialtecken

Gör så här:

  1. Markera området med texten och öppna sedan dialogrutan Sök och ersätt [Find and Replace] borta till höger på menyfliken Start [Home].
  2. Ställ markören så den börjar blinka i fältet Sök efter [Find what].
  3. Klicka på knappen Mer >> [More >].

Tips! Kortkommandot för att öppna Sök och ersätt är Ctrl + H.

Specialtecken

  1. Klicka på knappen Special [Special].
  2. Välj Stycketecken [Paragraph Mark].
  3. Klicka i fältet Ersätt med [Replace with] och skriv in ”; ” (semikolon).

OBS! Det ska vara ett mellanslag efter semikolon tecknet i detta exempel.

  1. Välj sedan Ersätt alla [Replace All].
  2. Svara Nej [No] på frågan om resten av dokumentet ska genomsökas.

Självklart går det att göra tvärtom och söka efter semikolon och ersätta med Stycketecken [Paragraph Mark] om förutsättningarna är det omvända.

Att söka och ersätta specialtecken är också mycket användbart när man kopierar text från hemsidor. I HTML-kod är det mer vanligt att man använder radbrytning istället för Stycketecken [Paragraph Mark].

Då gör man på samma sätt och väljer att ersätta Manuel radbrytning [Manual Line Break] med Stycketecken [Paragraph Mark].

Sök och ersätt i Excel

Specialtecken

Det går också att söka och ersätta tecken i Excel men här går det inte att infoga specialtecken inne i dialogrutan utan man får kopiera innehållet eller tecknet från en cell och klistra in det du vill ersätta, i fältet Sök efter [Find what].

I Excel kan du behöva ersätta Hårt blanksteg [Nonbreaking Space] med ”ingenting” för att få bort tusentalsmarkeringar i tal som finns med i texter på hemsidor. Det går inte att se skillnaden på vanligt blanksteg och Hårt blanksteg [Nonbreaking Space] med ögonen i Excel, men programmet märker skillnaden.

Skriva in specialtecken

För att skriva in vanliga specialtecken i text använder man kortkommandon.

Enter/Retur Nytt stycke [Paragraph Mark] ¶

Tabb Tabb-tecken [Tab]

Shift + Enter Manuell radbrytning [Manual Line Break]

Ctrl + Enter Manuell sidbrytning [Manual Page Break]

Ctrl + Shift + Blanksteg Hårt blanksteg [Nonbreaking Space]

Ctrl + Shift + – Hårt bindestreck [Nonbreaking Hyphen]

 

Läs mer om e-kurser på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.