Sök efter stjärna

Normalt kan vi söka efter vilket tecken som helst och få en träffbild. Men det finns specialtecken som vi kan använda för att göra vår sökning mer generell eller snäv. Dessa tecken kallas för wildcard-tecken och är stjärna och frågetecken (* och ?). Genom att använda dessa wildcard-tecken tillsammans med andra tecken får vi andra typer av sökningar. Detta är väldigt användbart i sig men det ställer till det i en vanlig sökning då vi inte kan söka på dessa två tecken enskilt.

Ladda ner exempelfilen här.

Sök efter stjärna

I exemplet nedan har vi en lista och jag vill söka efter tecknet stjärna (*). Vi kan se att det finns två celler i B-kolumnen som innehåller en stjärna och det är dessa celler jag vill få i min sökträff.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Om vi nu skulle söka enbart efter tecknet stjärna (*) så kommer Excel tillämpa wildcard-funktionen och det skulle resultera alla celler som innehåller någonting. Så det fungerar inte. Lösningen för detta är att sätta ett tilde-tecken (~) framför stjärnan. Då kommer Excel söka efter just tecknet stjärna.

I sökrutan skriver vi in ~* och när vi söker på detta ser vi att Excel hittar två celler (B4 och B10) som innehåller tecknet stjärna.

Tilde-tecknet får du på tangentbordet genom att hålla ned Alt Gr och trycka på tangenten med detta tecken. Det händer ingenting utan tecknet visas när du trycker på en ny tangent.

Motsvarande gäller då också med sökning efter frågetecken(?). Ett tilde-tecken framför frågetecknet gäller för att söka efter just detta. Samma exempel dom ovan med sökning på frågetecken.

Excel hittar nu cell C6 som innehåller ett frågetecken.

Läs mer om våra självstudiekurser på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...