Skillnader mellan talformaten Valuta och Redovisning

Har du arbetat i Excel ett tag har du säkert märkt att det är skillnad mellan värden i celler och formatering av cellerna.

Utseendet för hur värdet visas, kan ändras genom att cellen formateras på olika sätt. Värdet i cellerna ser du uppe i formelfältet och det formaterade resultatet ser du i kalkylbladet.

Det spelar ingen roll för cellens värde om teckensnitt, teckenstorlek, teckenfärg, bakgrundsfärg eller talformat ändras – värdet i cellen ändras inte genom formateringen.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Stämmer detta påstående?

Vi ska nu titta närmare på detta genom att undersöka skillnader mellan talformaten Valuta [Currency] och Redovisning [Accounting].

Ladda ner exempelfilen som finns i tipset.

 

Begränsningar för tal

Först behöver vi veta vilka begränsningar det finns för tal i celler.

Det finns begränsningar på storleken på ett tal:

  • 15 siffror före decimalavgränsaren
  • 15 siffror efter decimaltecknet
  • Totalt 15 siffror

Om fler än 15 siffror anges, ersätts de positionerna med nollor i cellen.

Men det finns också gränser för vad som är giltiga datum och klockslag:

  • Datum kan vara större eller lika med 1900-01-01 och mindre eller lika med 9999-12-31.
  • Tid får vara mellan 0:00 och 9999:59:59.

Datum och klockslag utanför dessa gränser kommer betraktas som text.

Talformaten Allmänt och Tal

Vid första anblicken verkar tal i celler formaterade med Allmänt [General] och Tal [Number] vara de samma (om du inte bryr dig om visningen av antalet decimaler).

Du märker skillnaden först när talen blir stora. Talet 12345678901234 konverteras till 1,23457E+13, när cellen är formaterad med talformatet Allmänt [General]. Byter du till talformatet Tal [Number] ser du hela stora talet igen.

Båda talformaten Allmänt [General] och Tal [Number] tar dock bort visningen av inledande nollor.

Precis som med talformaten Allmänt [General] och Tal [Number] finns det vissa skillnader mellan talformaten Valuta [Currency] och Redovisning [Accounting].

Skillnader mellan Valuta och Redovisning

Om du vill att tal ska representera valutakurser eller penningbelopp kan celler formateras med talformaten Redovisning [Accounting] eller Valuta [Currency].

Rent visuellt syns det ingen skillnad på talen i kalkylarket, för tillfället.

Vad är då skillnaden?

Talformat för Valuta

Excel använder i första hand den lokala valutan som har ställts in i Kontrollpanelen [Control panel] under Språk [Language] i din dator. Men om du vill ändra valutaformatet, kan du öppna dialogrutan Formatera celler [Format Cells].

Här kan du välja hur många decimaler som ska visas (två är standard). Det går även att ändra valutasymbol. Dessutom går det att ställa in hur negativa tal ska visas, med svart eller röd färg och med eller utan inledande minustecken.

En bild som visar valv, silhuett Automatiskt genererad beskrivning Tips!

Kortkommandot för att öppna dialogrutan Formatera celler [Format Cells] är Ctrl + 1.

Talformat för Redovisning

Väljer du talformatet Redovisning [Accounting] kan du också välja hur många decimaler som ska visas och ändra valutasymbol, men det går inte att ställa in hur negativa tal ska visas.

Valutasymboler

Listan med de olika valutorna är indelad i två delar: i den övre halvan av listan visas valutorna som en symbol eller förkortning. I den nedre halvan finns ISO-standarden 4217, som visar valutan med tre bokstäver.

En bild som visar valv, silhuett Automatiskt genererad beskrivningTips! 

Även bitcoin finns med i listan.

Kolumnbredd

Ställer du in samma kolumnbredd på kolumner som har de olika talformaten Valuta [Currency] och Redovisning [Accounting], så tar cellerna med talformatet Redovisning [Accounting] mer plats.

Mellanrum

Om du använder talformatet Redovisning [Accounting] finns det ett litet mellanrum mellan valutakoderna/valutasymbolerna (EUR, GBP, USD, CHF eller €, $, £, ¥, ₽ osv) och rutnätet. När du väljer talformatet Valuta [Currency] finns det ingen marginal, valutan finns alltid till vänster eller höger i cellen.

Nollvärden

Har du valt talformatet Redovisning [Accounting] visas nollvärden som minustecken. Med talformatet Valuta [Currency] visas nollor, med valt antal decimaler, i cellerna.

Visa nollvärden eller inte

Om du avmarkerar alternativet Visa en nolla i celler med noll värden [Show a zero in cells with zero values] via menyn Arkiv, Alternativ [File, Options] och talformatet Redovisning [Accounting] är valt, visas ett talstreck och valutasymbolen. Med talformatet Valuta [Currency] valt, blir cellerna helt tomma.

Centrering

Tal som formaterats med talformatet Redovisning [Accounting] kan inte centreras.

Understrykning

Om understrykning används på celler med talformatet Redovisning [Accounting] blir nästan hela cellen understruken. Med talformatet Valuta [Currency] valt, blir endast siffrorna och valutasymbolerna understrukna.

Text formaterad med Redovisning och Valuta

Om en kort text formateras med talformatet Redovisning [Accounting] visas det ett litet mellanrum mellan vänstermarginalen och den första bokstaven.

Långa texter formaterad med Redovisning och Valuta

Om en ”lång text” (text med fler än 253 bokstäver) formateras med talformatet Redovisning [Accounting] visas det ### -tecken i hela cellen (brädgård/staket-tecken, hash-taggar). Utseendet av långa texter i celler formaterade med talformatet Valuta [Currency] påverkas inte.

Vi har nu sett att det går att ändra utseendet för hur värden visas i celler på kalkylarket på olika sätt, men att det ursprungliga värdet alltid syns uppe i formelfältet.

Det spelar ingen roll för cellens värde om teckensnitt, teckenstorlek, teckenfärg, bakgrundsfärg eller talformat ändras – grundvärdet i cellen ändras inte genom formateringen.

Har du upptäckt ännu fler skillnader mellan talformaten Valuta [Currency] och Redovisning [Accounting], så får du gärna höra av dig till oss.

 

Läs mer om våra självstudiekurser på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!