Skapa punktlistor med symboler

Det går att skapa punktlistor och andra listor i enskilda celler i Excel. Detta uppnås genom att kombinera radbrytning inne i cellen och samtidigt infoga önskat tecken (t.ex. punkter eller pilar).

Ställ dig med insättningspunkten i den cell du vill skapa din punktlista.

(Tre sätt att komma in i cellen: A) Dubbelklicka på cellen B) Klicka i formelfältet eller C) Tryck på F2-tangenten)

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Klicka sedan på menyfliken INFOGA och på knappen Symbol längst till höger. Dialogrutan Symbol dyker upp och här kan du välja mellan hundratals olika symboler.

punktlistor

Dialogen består av två flikar; Symboler och Specialtecken. Flest alternativ finns under Symboler. Dessutom kan man öka variationen genom att välja olika teckensnitt i listrutan för Teckensnitt upp till höger i dialogrutan. Markera en punkt och klicka på knappen Infoga och sedan Stäng. Därefter skriver vi mellanslag och den text vi vill skriva (”Introduktion till Excel 2013” i exemplet nedan).

punktlistor

Därefter vill vi skapa en radbrytning inne i den aktuella cellen och håller därför ner Alt-tangenten samtidigt som vi trycker Enter. Därefter infogar vi en ny punkt eller kopierar punkten från raden ovan och skriver önskad text. Upprepa proceduren för fler punkter. Cellen radhöjd autopassas, men vill man ha en speciell cellbredd måste man själv välja cellbredden.

punktlista excel

Klart.

Bonustips!

Vill du ersätta din punktlista med andra symboler (t.ex. pilar) gör du på följande sätt:

1) Leta upp den nya symbolen och infoga den i cell tillsammans med den befintliga symbolen.

2) Markera sedan den eller de celler där du vill ersätta symboler.

3) Välj Kopiera.

4) Välj sedan Ersätt (START  Sök och markera  Ersätt… eller kortkommando Ctrl + H)

5) Klistra in den befintliga symbolen i fältet Sök efter: och den nya symbolen i fältet Ersätt med:.

punktlistor

6) Klicka på knappen Ersätt alla.

Nu innehåller listan pilar istället för punkter.

www.excelbrevet.se

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!