Skapa pivottabeller från rapportfilter

Övningsfil: Tips60-Skapa flera pivottabeller från sidfält.xlsx

Pivottabeller består av rad- och kolumnetiketter, värden och rapportfilter. Radetiketter är det som visas på raderna och kolumnetiketterna det som visas på kolumnerna. Värden är precis som det låter mätvärden och visas som data. Rapportfilter visas ovanför pivottabellen.

I vårt exempel har vi försäljningsstatistik på ca 2.000 försäljningsrader i fliken Data. Vi har sedan sammanställt denna försäljningsstatistik med en pivottabell (se nedan). Vi har Frukt som radetiketter och År som kolumnetiketter. Värdet består av antal sålda kilon. Som rapportfilter har vi Säljare. I rapportfiltret kan man filtrera på en eller flera säljare och pivottabellen speglar då försäljningen för de valda säljarna.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

pivottabell rapportfilter

Så här långt tror jag många av er hänger med. Nu ska vi skapa en pivottabell per Säljare i var sin bladflik. Det innebär att nio bladflikar kommer att skapas i vår arbetsbok. Anledningen kan vara att förenkla för användaren eller att man inte vill visa andra säljares detaljerade statistik för alla säljarna.

Vill ni veta hur man kan automatisera denna process fullt ut genom att skapa flikar och sedan skapa enskilda filer med automatik per bladflik (genom makro) så kolla även in detta tips.

Så här gör vi:

1. Stå någonstans i pivottabellen.

2. Under menyfliken Alternativ (Verktyg för pivottabell) så klickar du på listpilen vid Alternativknappen (se bilden nedan). Sedan klickar du på ”Visa rapportfiltersidor…”.

pivottabell rapportfilter

3. Vi får du upp dialogrutan ”Visa rapportfiltersidor” enligt nedan. Klicka OK.
(Hade vi haft fler fält som rapportfilter hade flera alternativ dykt upp i listan nedan).

pivottabell rapportfilter

4. Nu har bladflikar med pivottabeller för respektive säljare skapats (se nedan).

pivottabell rapportfilter

www.excelbrevet.se

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.