Skapa kryssrutor i Word

Om du skapar enkäter eller formulär med Word, kan det vara en bra idé att lägga till kryssrutor för att lätt kunna läsa och svara på de olika alternativen. Det finns två huvudsakliga metoder som du kan använda. Den första metoden är idealisk för dokument som du vill ska fylla i digitalt, medan andra alternativet är bra för utskrivna dokument som ”Att göra-listor”.

Alternativ 1 – innehållskontroll för digitalt ifyllbara dokument

För att skapa ifyllningsbara blanketter som innehåller kryssrutor, måste du först aktivera fliken Utvecklare genom att klicka på fliken Arkiv (File) och välj sedan Alternativ (Options).

Word alternativ

 

Välj kategorin Anpassa menyfliksområdet (Customize Ribbon) och välj alternativet Primära flikar (Main Tabs) under Anpassa menyfliken (Customize the Ribbon).

 

Word alternativ

 

Bocka i rutan Utvecklare (Developer) och klicka OK.

När du har gjort detta, kommer du att märka att en extra flik har lagts till i menyfliksområdet, med flera nya alternativ och verktyg.

Menyfliksområde

Nu när du har aktiverat fliken Utvecklare (Developer), är du redo att lägga till kryssrutor. Helt enkelt, skriv din fråga och svaren i dokumentet.

Placera markören där kryssrutan ska visas. På fliken Utvecklare (Developer), klicka på knappen för kryssruta (se bilden nedan).

Menyfliksområde

Infoga en kryssruta var alla alternativ på samma sätt och resultatet kan se ut som bilden nedan. För att kryssrutorna ska placeras snyggt så kan man använda tabbar eller tabell (utan kantlinjer).

Bildfråga

Nu har man skapat förutsättningar för att kunna fylla i denna fråga digitalt, direkt i dokumentet.

 

Gamla kryssrutor i Word

Nya kryssrutor, som visas i exemplet ovan, kan man använda direkt utan att begränsa dokumentet för redigering. Men har man gamla kryssrutor så går det inte att klicka i dessa utan att begränsa redigering först. Man ser skillnad på nya och gamla kryssrutor på utseendet. Gamla kryssrutor är fyllda med en grå färg vilket nya inte är.

Även i nya versioner av Word går det att infoga gamla kryssrutor enligt bilden nedan:

Dessa gamla kryssrutor ser ut så här i dokumentet:

Som tidigare nämnts i texten så går dessa kryssrutor inte att använda förrän man begränsar dokumentet för redigering.

Begränsa redigering

När man begränsar redigering så väljer man vad man som användare har tillåtelse att göra i dokumentet. Detta är också förutsättningen för gamla kryssrutor ska fungera. På menyfliken Utvecklare [Developer], klicka på knappen Begränsa redigering [Restrict Editing]. Nu öppnas en panel till höger.

På panelen i punkt 2 (Redigeringsbegränsningar [Editing restrictions]) ska man välja alternativet Fylla i formulär [Filling in forms]. För att aktivera begränsningen, klicka på knappen Ja, starta tvingande skydd [Yes, Start Enforcing Protection]. Välj ett lösenord om du vill.

Nu ska de gamla kryssrutorna fungera.

 

Alternativ 2 – kryssrutorna för utskrivna dokument

Det andra alternativet för att skapa dokument med kryssrutor som man ska på förhand skriva ut och sedan fylla i. Då kan man istället infoga en anpassad punktlista.

Klicka på den lilla pilen bredvid knappen för punktlista, det finns redan några alternativ här att välja på men ingen kryssruta.

Välj sedan alternativet Definiera ny punkt (Define New Bullet).

Anpassad punktlista

 

Nu när du har valt att definiera en egen anpassad punkt, klicka på knappen Symbol.

Anpassad punktlista

När dialogrutan för Symbol visas, ser du först många olika alternativ för symboler och ikoner. Men kryssrutan finns under ett annat teckensnitt. Klicka på pilen för drop-listan och välj teckensnittet Wingdings 2.

Anpassad punktlista

För att hitta kryssrutan bland alla olika symboler kan du ange numret 163 i rutan Teckenkod (Character code)” att automatiskt markera alternativet kryssruta. Klicka OK för att bekräfta valet.

Anpassad punktlista

När detta är gjort, kan du i din lista över svarsalternativen använda punktlista med den anpassade punkten för kryssruta. Se bilden nedan.

Nästa gång du behöver kryssrutorna behöver du bara klicka på den lilla pilen bredvid knappen för punktlista. Nu visas kryssrutan med de övriga standardalternativen och det är bara att välja.

Anpassad punktlista

Passa på att kika på fler punkt-alternativ med hjälp av symboler. Du kan hitta andra alternativ som du gillar bättre än traditionella kryssrutor.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.