Skapa egna funktioner i Excel

Med hjälp av definierade namn kan du snabbt och enkelt skapa egna funktioner med hjälp de vanliga, inbyggda funktionerna.

Själv använder jag frekvent i olika situationer för att skapa dynamiska formler för att räkna fram datum och dagar.

I exemplet nedan vill jag skapa en funktion (definierat namn) som alltid visar datumet för nästkommande måndag:

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

 1. Under menyfliken FORMLER klickar du på knappen Definiera namn.
  (Du kan även trycka Ctrl+F3 och klicka på Nytt…)
  Tips181-EgnaFunktionerDefinieradeNamn_b
 2. Dialogen Nytt namn öppnas
  Tips181-EgnaFunktionerDefinieradeNamn_a
 3. Skriv in önskat namn (OBS! ej mellanslag, använd understreck istället)
 4. Skriv in din formel. I detta fall =IDAG()+7-VECKODAG(IDAG();1)+2
 5. Bekräfta med OK

Nu kan du enkelt använda detta definierade namn genom stå i en cell och börja skriva det definierade namnet (se bilden).

Tips181-EgnaFunktionerDefinieradeNamn_d

Dubbelklicka eller bekräfta med TAB. Resultatet blir enligt bilden nedan:

Tips181-EgnaFunktionerDefinieradeNamn_c

Några andra exempel är:

Sista_dagen_denna_månad: =SLUTMÅNAD(IDAG();0)
Sista_dagen_förra_månaden: =SLUTMÅNAD(IDAG();-1)
Första_dagen_denna_månad: =DATUM(ÅR(IDAG());MÅNAD(IDAG());0)+1
Första_dagen_nästa_månad: =DATUM(ÅR(IDAG());MÅNAD(IDAG())+1;0)+1

Det är egentligen bara dina behov och dina formelkunskaper som sätter gränserna här.

Du gillar kanske också...