Senaste datumet i månaden

Skapa en datumlista

Excel har en fantastiskt inbyggd kalenderfunktionalitet som går att utnyttja på olika sätt. Dels genom flera olika datumfunktioner men även genom att använda fyllnadshantaget. I detta tipset ska vi just använda fyllnadshandtaget som ett smart alternativ. Vi ska skapa en serie av datum som visar det sista datumet för varje månad. I och med att detta är inbyggt så behövs inga krångliga formler.

Du börjar med att skriva in det första datumet för serien som ska skapas. Och denna serie ska vara sista datumet för varje månad så då börjar vi här med 31 januari. Gör sedan följande:

  • Markera cellen med datumet.
  • Peka i nedre högra hörnet av cellen tills markören blir ett smalt svart kors.
  • Dra nu med HÖGER musknapp neråt så långt du vill skapa serien. Släpp sedan höger musknapp.

  • Du får nu en meny med olika val hur serien ska fyllas. Välj Fyll månader [Fill Months].

Nu skapades en serie datum med sista datum för varje månad. Man kan dra i fyllnadshantaget så långt man behöver och få motsvarande resultat i kolumnen.

Räkna med datum

Nästa exempel bygger på den datumlista vi skapade. Vi ska skapa en ny kolumn och räkna fram ett nytt datum för varje månad (rad). Vi ska räkna fram vilket datum som är exakt en vecka före sista datum. Detta gör vi enkelt med en formel.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Genom att minska ett datum med 7 (dagar) får vi fram ett nytt datum som då är exakt så många dagar tidigare. Kopiera nu denna beräkning neråt för resten av serien så räknas motsvarande datum till en vecka tidigare.

På motsvarande sätt kan man även räkna framåt genom att addera antal dagar om man vill veta vilket datum som infaller i framåt i tiden.

Det finns många olika möjligheter att arbeta med Excel och datum. Det behöver inte heller vara så komplicerat som vi sett i dessa båda exemplen.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.