Sammanfoga & funktionen TEXT

Denna video beskriver hur man sammanfogar text och cellvärden, samt hur man m h a funktionen TEXT kan anpassa vilket talformat man vill använda i den sammanfogade/konkatenerade texten. Du har kanske råkat ut för problemet att talformat inte alltid blir som du tänkt dig när du sammanfogar text/värden från olika celler. Du har kanske ett namn i en cell och ett tal i en annan cell. Talet är snyggt formaterat med en decimal, men när du sammanfogar får du kanske sju decimaler och tappar eventuell tusentalsavgränsning m.m. För att lösa detta problem kan man använda funktionen TEXT som kan styra vilken formatering som ska visas när du sammanfogat celler, vilket är smart. För att sammanfoga värden från flera celler i Excel kan man använda funktionen SAMMANFOGA eller ett enkelt &-tecken. Funktionaliteten är densamma, men tillvägagångssättet skiljer sig lite åt. Ska några få celler sammanfogas är kanske &-tecknet enklast att använda, men har man ett antal celler som ska sammanfogas så kan funktionen SAMMANFOGA vara enklare och snabbare.

Övningsfil med facit finns här: Tips23 – Sammanfoga & Funktionen TEXT.xlsx

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!