Sammanfoga celler

Det finns flera olika sätt att sammanfoga celler i Excel. För att skapa en snygg rapport eller blankett så är det bra att lära sig de olika alternativen som finns. Det finns även några fallgropar som du bör känna till. På menyfliken Start [File] finns knappen Centrera över kolumner [Merge & Center].

Verktyg för att sammanfoga celler

Denna knapp gör två inställningar samtidigt. Sammanfogar markerade celler och centrerar innehållet i den sammanfogade cellen. Denna inställning är väldigt användbar för att centrera en rubrik över en kalkyl.

Hämta exempelfilen här.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Exempel på sammanfogade celler

Rubriken står i cell A2 men ska centreras över hela kalkylen. Gör följande:

 1. Markera A2 till E2.
 2. Klicka på knappen Centrera över kolumner [Merge & Center].

Sammanfoga celler

Texten (rubriken) blir nu centrerad över kalkylen och är en enda stor cell. En fördel med detta är att du kan ändra kolumnbredderna (A:E) och den centrerade texten hänger med dynamiskt.

Fler alternativ

Knappen Centrera över kolumner [Merge & Center] innehåller fler alternativ, klicka på pilen till höger om knappen så visas följande lista.

Verktyg för att sammanfoga celler

 1. Centrera över kolumner [Merge & Center]. Sammanfogar markerade celler och centrerar innehållet i den sammanfogade cellen.
 2. Sammanfoga i bredd [Merge Across]. Sammanfogar markerade celler endast kolumnvis.
 3. Sammanfoga celler [Merge Cells]. Sammanfogar markerade celler.
 4. Separera celler [Unmerge Cells]. Tar bort sammanfogningen av celler och återställer till separata celler.

Sammanfoga i bredd

Detta alternativ är egentligen ett snabbare sätt att sammanfoga flera celler i bredd på många rader samtidigt. I Exemplet nedan markerar jag flera kolumner och rader samtidigt. Väljer sedan alternativet Sammanfoga i bredd [Merge Across].

Verktyg för att sammanfoga celler

Efter detta är gjort lägger jag kantlinjer runt om de sammanfogade cellerna för att mer tydliggöra resultatet som visas i bilden nedan.

Sammanfoga celler

Jag får nu sju sammanfogade celler motsvarande för varje veckodag.

Sammanfoga celler

Valet att Sammanfoga celler [Merge Cells] skapar möjligheter att göra nya områden som inte bygger på det traditionella rutnätet i Excel. Ett användningsområde är att skapa blanketter med en blandning av funktionell layout/design och möjligheten att utnyttja celler för beräkningar och andra funktioner.

Sammanfoga celler

I exemplet ovan är raderna 4 och 5 sammanfogade samt cellerna C4 och D4 för att få till layouten på rubrikerna. I kolumn E finns en formel som räknar ut Antal km baserat på inskrivna värden för mätarställningen.

Separera celler

Att Separera celler [Unmerge Cells] löser upp sammanfogningen för en cell. Eventuellt innehåll och övrig formatering i cellen blir kvar.

Fallgropar

När du sammanfogar celler så kan det få oväntade konsekvenser. Därför är det bra att känna till vad du bör undvika.

Markeringar

Det går inte att markera en del av en sammanfogad cell. Markeringsområdet utökas automatiskt till hela området som innefattas av den sammanfogade cellen. Detta blir ett irriterande moment då det inte går att markera som vanligt. I exemplet nedan illustreras detta.

Sammanfoga celler

Jag ska enbart markera Kvartal 4 (kolumn E) för båda rapporterna. Men eftersom markeringen går över den sammanfogade cellen på rad 10 så utvidgas hela markeringen automatiskt.

Listor/tabeller

Om det finns sammanfogade celler i en lista/tabell så försvinner möjligheter att sortera och/eller filtrera på vanligt sätt.

Exempel på sammanfogade celler

I exemplet ovan är rubriken Namn en sammanfogad cell och detta innebär att det endast finns en filter-knapp för två kolumner och det är endast förnamnen som blir tillgängliga för filtrering.

Nästa exempel (bilden nedan) är att ha sammanfogade celler i dataområdet.

Exempel på sammanfogade celler

Vi ser att OrderID sammanfogas och representerar en eller flera Produkter, samma gäller Status. Detta kan vara resultatet från importerade data eller uppbyggt på egen hand för en logisk visuell struktur. Men detta är en uppställning som Excel inte kan hantera på rätt sätt om man vill sortera, filtrera eller sammanställa på andra sätt.

Centrera över markeringen

Det finns ytterligare ett sätt att centrera text (rubrik) över flera celler utan att sammanfoga celler. Detta alternativ är många gånger att föredra då det inte ställer till de problem som tidigare har tagits upp här. Alternativet heter Centrera över markeringen [Center Across Selection] och detta hittar du i dialogrutan Formatera celler [Format Cells].

 • Markera området som texten (rubriken) ska centreras i.
 • Högerklicka i markeringen och välj Formatera celler [Format cells].
 • Välj Fliken Justering [Alignment].
 • I listan för Vågrät [Horizontal], välj Centrera över markeringen [Center Across Selection].
 • Klicka OK.

Nu blir rubriken centrerad men cellerna A2:E2 är inte sammanfogade.

Sammanfattning

Att sammanfoga celler kan vara användbart för att skapa visuellt tilltalande rapporter och blanketter. Men man förlorar samtidigt dynamik och flexibilitet som du annars har med separerade celler.

Läs mer om våra e-kurser på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!