Rubrikformat och kortkommandon

Kortkommandon för rubrikformat

På jobbet är det viktigt att följa företagets eller organisationens grafiska profil för all dokumentation.

Genom att använda mallar får dokumentationen ett enhetligt utseende och det underlättar återanvändning av texter (via kopiera och klistra in) i nya dokument, utan att resultatet ser ut som ett ”kidnappningsbrev”, med olika typsnitt och stil på olika stycken.

Färdiga textstilar

Istället för att markera texter som ska blida rubriker och ändra storlek, typsnitt, lägga på fetstil och i vissa fall ändra färg om och om igen genom texten, är det bättre att använda mallens färdiga rubrikformat.

Rubriknivå 1

Rubriknivå 2

Rubriknivå 3

Genom att markera rubriken och välja önskad rubriknivå i gruppen Format [Style] på menyfliken Start [Home] får du både rätt storlek, typsnitt, fetstil och eventuell färg med ett enda klick.

Du behöver inte om och om igen gå tillbaka och jämföra vilken storlek du använde på rubrikerna, på föregående sida.

Kortkommandon via Alt-tangenten

Många önskar till och med att det skulle finnas kortkommandon för att välja önskad rubriknivå.

Det fanns det förr, i version 2003 och tidigare av Word men det krockade med det nya sättet att använda Alt-tangenten i version 2007 och senare, för att kunna använda kortkommandon på menyflikarna.

Kortkommandot Alt + 1 som tidigare betydde att välja Rubrik 1 [Heading 1] betyder nu Spara [Save].

Egna kortkommandon

Du kan däremot skapa egna kortkommandon, för de olika textstilarna och rubrikerna.

Gör så här:

  • Högerklicka på en textstil i gruppen Format [Style] på menyfliken Start [Home], i detta fall Rubrik 1 [Heading 1].
  • Välj Ändra [Modify].
  • Klicka på Format [Format].
  • Välj Kortkommando [Shortcut key].
  • Stå med markören i fältet Ange nytt kortkommando [Press new shortcut key].
  • Använd tangentbordet och håll ner de tangenter som du vill ha som kortkommando, i detta fall Ctrl + 1.
  • Klicka på knappen Koppla [Assign] så det valda kortkommandot flyttas över till rutan Aktuella tangenter [Current keys].
  • Avsluta med Stäng [Close].
  • Avsluta med OK.

Testa ditt nya kortkommando och upprepa stegen för övriga textstilar och rubrikformat du vill använda kortkommandon på.

Tips!

Testa innan och kontrollera att det kortkommando du vill använda inte är upptaget. Skapar du egna kortkommandon, så gäller dina istället för de inbyggda i Word.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.