Relativa referenser vid inspelning av makro

Så använder du relativa referenser vid inspelning av makro i Excel

När du spelar ett makro så kan du se en knapp, som du kanske inte tänkt på (eller i vart fall inte vad den betyder). Jag pratar om knappen Använd relativa referenser. Den ger oss möjlighet att använda relativa cellreferenser (istället för absoluta cellreferenser som är default vid makroinspelning).

Om du klickar på den knappen, så blir den aktiv och färgad (orange/grå beroende på Excelversion). Men annars tycks ingenting hända. Vad är den då till för och vad spelar det för roll om den är aktiv eller inte?

Många gånger vill du använda dig av absoluta cellreferenser, vilket är detsamma som när du spelar in ditt makro att något skall ske med de ”exakta” cellreferenserna, t.ex. referens B10:E12. Då kommer makrot alltid att agera på just dessa celler (B10:E12).

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Om du av misstag råkar trycka på knappen Använd relativa referenser så håller makrot inte reda på vilka celler du är i. Hm…är det så bra då? Nja, makrot noterar istället hur många celler du förflyttar dig. Om du stod i cell A1 när makrot började spelas in och flyttade dig till B10:E12 så kommer makrot ihåg att du flyttat dig en kolumn till höger och nio rader ned.

Om du av misstag spelat in med relativa referenser kan man tycka att makrot bär sig mycket märkligt åt. Den flyttar sig nämligen inte till B10:E12 när vi kör makrot. Istället flyttar den sig en kolumn till höger och nio rader ned utifrån den cell du är i när makrot startas.

Används för upprepningar

Relativa referenser är bra om vi vill upprepa saker många gånger (vilket man ju vill göra med makron ibland).

Ett exempel är att skapa adressetiketter från en adresslista. Tricket där är att stå på första namnet i arket med adresser och i cellen för namn på arket med etiketterna, och att man alltså ställer sig där innan makrot börjar spelas in. Man skall även befinna sig i arket för namn när inspelningen börjar. Sedan kopierar man person för person från adresslistan till etiketterna. När arket är fullt skriver man ut det på skrivaren.

Allra sist ställer man sig återigen första adressetikettens cell för namn och återvänder till arket med adresser och ställer sig på namnet på nästa person som inte blivit utskriven. Sedan stannar man inspelningen.

Om man hållit tungan rätt i mun och bara är noga med att ställa sig rätt vid ingångspunkten och utgångspunkten så kan man nu producera egna etiketter på ett smidigt sätt. Makrot flyttar sig med relativa referenser och skriver ut ett ark etiketter för varje gång vi kör och är sedan i utgångsläge för att skriva ut nästa omgång etiketter.

av Dag Kihlman
dag.kihlman@infocell.se

Du gillar kanske också...