Redovisning av Sommarkluringen 2023

Vi fick in ca. 40 lösningar på vår Sommarkluring 2023. Som vanligt finns det inte endast ett rätt sätt att lösa ett problem i Excel och det visade sig tydligt bland svaren. Sedan kan man diskutera om en lösning är bättre än någon annan där svaret ändå blir samma. Det man kan sträva efter är att få till en formel som är ”hanterbar” och inte för lång eller komplicerad att förstå. Men ännu viktigare är att få till en så dynamisk lösning som möjligt vilket innebär om det sker förändringar i så ska svaret kunna uppdateras automatiskt utan handpåläggning.

Vi kommer redovisa ett antal lösningar som våra läsare har skickat in samt en egen lösning av oss på Infocell. Vi hoppas att dessa lösningar ska väcka inspiration för hur ett problem kan lösas genom olika val av metoder. Några lösningar innehåller en extra hjälpkolumn vilket ibland är nödvändigt men det behövdes inte för denna uppgift. Detta är en uppgift som kan lösas med Power Query.

En ofrivillig klurighet har smugit sig in i postnummer-underlaget, detta påpekade några inlämnare ska sägas. På rad 288 och rad 318 är det avvikande postnummer med ett mellanslag som gör att Excel inte ser detta som siffror utan tecken (text). Om man inte uppmärksammar detta i sin lösning blir det fel i resultatet. Ett enkelt sätt att lösa detta är att använda funktionen TEXTNUM [VALUE] vilken konverterar ”text-siffror” numeriska värden som Excel kan hantera.

Ta för vana att kontrollräkna antal rader från underlaget med resultatet av lösningen.

Hämta filen med olika lösningar här.

 

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.