Redigeringslägen i Excel

Excel ”låser” sig

Redigeringslägena i Excel

Har du upplevt att Excel ”låser” sig? Att menyvalen är ”grå” på menyflikarna? Att det är problem med att öppna två Excelfiler samtidigt?

Har du funderat på varför ordet Klar [Ready] brukar stå nere i till vänster på Statusfältet [Status Bar] i Excel?

Redigeringslägena i Excel

Redigeringslägena i Excel

När du öppnar en ny arbetsbok i Excel är menyvalen ”upplysta” på menyfliksområdena och ordet Klar [Ready] visas nere i till vänster på Statusfältet [Status Bar] i Excel.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Redigeringslägena i Excel

Men ibland är menyvalen grå markerade och det står Skriv [Enter] nere i till vänster på Statusfältet [Status Bar] i Excel och ibland står det Redigera [Edit] istället. Hur kommer det sig?

Redigeringsläget Klar

När ordet Klar [Ready] visas längst till vänster på Statusfältet [Status Bar] är Excel beredd på att du ska välja kommandon och funktioner från menyerna eller börja mata in värden i cellerna.

Redigeringsläget Skriv

När du har börjar att mata in värden, text eller formler i en cell, står det Skriv [Enter] nere till vänster på Statusfältet [Status Bar] och de flesta menyvalen är gråmarkerade på menyfliksområdena. Markören står och ”blinkar” i cellen och Excel väntar på att du ska skriva klart och trycka på tangenten Enter för att avsluta inmatningen.

Redigeringsläget Redigera

Redigeringslägena i Excel

Om du har dubbelklickat i en cell, tryckt på tangenten F2 eller ställt cellmarkören uppe i Formelfältet [Formula Bar] för att ändra innehållet i en cell, står det Redigera [Edit] istället nere till vänster på Statusfältet [Status Bar] eftersom du håller på att ändra i en cell.

Gråmarkerade menyval

När du skriver eller redigerar i celler är Excel inte klar att utföra flera av menyvalen på menyfliksområdena, såsom att öppna en kalkylbok till, skriva ut eller spara och det syns genom att de flesta menyvalen är gråmarkerade.

Du behöver avsluta redigeringen av cellen genom att trycka på tangenten Enter eller Tab på tangentbordet, så Excel vet vilken text eller vilket tal du vill mata in, så att alla beräkningar kan uppdateras, innan Excel kan spara eller skriva ut.

Ångra redigering

Om markören av misstag står och blinkar i en cell, kan du avsluta redigeringen genom att trycka på tangenten ESC på tangentbordet. Det hjälper inte att välja Ångra [Undo] i detta läge, eftersom du inte har skrivit in något.

Med tangenten ESC kan du lämna celler, utan att innehållet ändras och ordet Klar [Ready] visas åter på Statusfältet [Status Bar] och Excel blir beredd på att du vill välja nya kommandon eller skriva in nya värden i andra celler.

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!