Rapportlayout i Excel

Här har du ett omfattande videoavsnitt som lär dig skapa en snygg rapportlayout av en resultatrapport i Excel. I videon lär du dig hantera talformat med tusentalsavgränsning och procentformat m.m., storlek på teckensnitt, radhöjd, kolumnbredd, cellfärg, teckenfärg, fetstil, kursiv stil med mer vanlig enkel och effektiv formatering i Excel. Vidare lär du dig hantera funktionen centrera över kolumner för att sammanfoga celler på ett snabbt och snyggt sätt. Du får även den del tips på färgsättning av summeringar etc.

Du gillar kanske också...