Räkna frekvenser

Räkna frekvenser över ett underlag eller med andra ord: Hur många värden finns inom flera givna intervall? Detta går att lösa på flera olika sätt i Excel som jag tänkte visa i detta tips.

Vi utgår från ett underlag med siffror (165 rader) i en kolumn mellan 1 och 100.

Ladda ner exempelfilen här.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Frekvenser i Excel

Det går naturligtvis att sortera, filtrera dessa siffror och göra beräkningar för att dela in värdena i frekvenser, det vill säga grupperade intervall. Men här ska vi som sagt använda mer automatiserade metoder.

Funktionen FREKVENS

Det finns en så kallad matris-funktion i Excel som heter FREKVENS [FREQUENCY]. Denna funktion löser allting väldigt smidigt men det är en matris-funktion och uppför sig inte som alla andra vanliga funktioner.

Det vi måste göra är en fackmatris, en gruppering av intervall som vi vill dela in mätvärdena i. I detta exempel väljer jag 5 intervall (20, 40, 60, 80, 100). Dessa intervall utläses med upp till och lika med. Så intervallet 20 skulle innebära alla mätvärden mellan 1–20. Denna fackmatris skriver du in i en kolumn i Excel och sedan använder funktionen dessa intervall.

Nu till det speciella med denna matrisfunktion.

 1. Skapa fackmatrisen (intervallerna).
 2. Markera motsvarande område en kolumn till höger om fackmatrisen.
 3. Skriv in funktionen.
  =FREKVENS(A2:A166;D5:D9)
  =FREQUENCY (A2:A166;D5:D9)
 4. Första argumentet är hela området med värden och andra argumentet är området för fackmatrisen. (Se bild nedan)
 5. OBS! Avsluta funktionen med CTRL + SHIFT + ENTER.

Frekvenser i Excel

Nu räknas frekvensen ut för samtliga intervaller. Detta är en matrisfunktion vilket går att se i formelfältet. Ytterst i formelns skapas Hakparenteser.

Frekvenser i Excel

Det speciella sättet som användes måste göras för att funktionen ska fungera. Det går inte att kopiera denna funktion till underliggande rader som man vanligtvis kan göra.

Alternativ med Office365

Sedan hösten 2019 så finns det en ny beräkningsmotor för Excel som kan utföra matrisberäkningar med vanliga funktioner. Detta innebär bland annat att du inte behöver trycka CTRL + SHIFT + ENTER. Resultatet av detta nya beräkningssätt kan resultera i ett så kalla Spillområde.

Nu utför vi samma frekvensberäkning som tidigare och ser skillnaderna.

Frekvenser i Excel

Denna gång står vi i första cellen och skriver funktionen med sina två argument för datamatris och fackmatris. Nu räcker det att bekräfta formeln med Enter.

Frekvenser i Excel

Nu kopieras formeln automatisk nedåt i ett Spillområde jämförbart med motsvarande fackmatris. Sedan blir det en extra rad och denna cell innefattar värden som är högre än fackmatrisens sista intervall. Den nya matrisberäkningen i Excel är fantastisk, både enkel och snabb.

Pivottabell

Som ett tredje alternativ ska vi också se att detta går att lösa med pivottabell. Utifrån Underlaget infogar vi en pivottabell på kalkylbladet.

Frekvenser i Excel

Dra sedan ut fältet till Rader [Rows] och till Värden [Values]. Sedan behöver du göra två ändringar.

 1. Ändra beräkningen från Summa [Sum] till Antal [Count].
 2. Gruppera raderna med intervall 20.
  Frekvenser i Excel

Detta ger följande resultat i pivottabellen:

Frekvenser i Excel

Vilket är precis samma värden som när vi använde funktionen FREKVENS [FREQUENCY].

Visualisering av frekvenser

Oavsett vilken metod som används så går det att visualisera resultatet med ett diagram (eller pivotdiagram) för att enklare jämföra frekvensernas utfall.

Frekvenser i Excel

Fördelar och nackdelar

När du använder funktionen FREKVENS [FREQUENCY] så kan datamatrisen (underlaget) vara siffror i flera kolumner men lösningen med pivottabell kräver att underlaget är endast en kolumn.

En annan fördel att använda funktionen är att du själv bestämmer vilka intervall som frekvensen ska grupperas med. Med pivottabell kan du endast bestämma jämna intervall.

 

Kika på www.officekurs.se för våra onlinekurser.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.