Räkna arbetsdagar exklusive helgdagar

I Excel kan man enkelt räkna antal dagar mellan två datum genom att subtrahera slutdatum och startdatum. Detta ger skillnaden i antal dagar mellan dessa två datum. Men om man är ute efter att räkna arbetade dagar så får man se upp om man använder den metoden då eftersom man vill räkna in startdatum som en arbetsdag och då måste man alltid addera en dag för att få korrekt resultat. Dessutom måste man hantera lördag, söndag (beroende på hur arbetsveckan ser ut kan det vara andra dagar). Dessutom kan det finnas lediga (röda) dagar som infaller på en arbetsdag som också måste räknas bort i antal arbetsdagar.

I Excel finns en inbyggd datum-funktion som hanterar allt detta på en gång så man slipper att manuellt justera beräkningen för arbetsdagar mellan två datum. Funktionen heter NETTOARBETSDAGAR.INT [NETWORKDAYS.INTL] och den har fyra argument för att lösa beräkningen med arbetsdagar.

Man behöver ett startdatum och ett slutdatum, vidare ställer man in hur arbetsveckan ser ut (eller vilka dagar som är lediga i veckan) och till sist kan man ha en lista med datum för helgdagar. Dessa helgdagar väljer man helt själv och dessa räknas då inte som arbetsdagar.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Räkna arbetsdagar

I cellen B5 används funktionen NETTOARBETSDAGAR.INT [NETWORKDAYS.INTL] för att räkna antal arbetsdagar under 2018. I cellerna E3 och F3 finns start- och slutdatum och i H3:H15 finns en lista med datum som är helgdagar för 2018. Det som inte syns så väl är det 3:e argumentet som anger hur arbetsveckan ser ut (anges med värdet 1 här) förklaras i nästa bild.

Räkna arbetsdagar

När man ska ange det tredje argumentet så är det med en siffra som står för vilka dagar i arbetsveckan som är lediga. Standard och värdet 1 är lördag, söndag. Men om arbetsveckan ser annorlunda ut så kan man välja ett annat värde.

Denna datumfunktion är väldigt statisk och bygger på en likformig arbetsvecka. Om man är ledig var tredje onsdag så måste man manuellt hantera detta då det inte går att bygga in i funktionen.

Den lista med helgdagar man använder kan man utnyttja att lägga till ”egna” lediga dagar som då inte ska räknas som arbetsdagar.

Lista med helgdagar 2018-2023.

Du gillar kanske också...