Räkna antal tecken i en cell

Att räkna antal celler i ett område som innehåller en specifik text eller siffra är väldigt enkelt med funktionen ANTAL.OMF [COUNTIFS]. Men om man vill räkna hur många gånger ett visst tecken (bokstav eller siffra) förekommer i en cell med flera andra tecken så blir det svårare och måste lösas med flera funktioner tillsammans.

I exemplet nedan finns en textsträng i cellen B3, målet är att räkna hur många gånger en viss bokstav förekommer. I detta fallet D.

Lösningen i textform är att först räkna totalt antal tecken i cellen. Sedan tar man bort alla tecken från cellen och räknar hur många tecken som blir kvar. Svaret blir då antalet förekomster utav det valda tecknet. Detta gör man i en enda formel som ser ut så här (i cellen E3):

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

=LÄNGD(B3)-LÄNGD(BYT.UT(B3;D3;””))

=LEN(B3)-LEN(SUBSTITUTE(B3;D3;””))

I första delen (LÄNGD) räknas totalt antal tecken i cellen. I andra delen används BYT.UT [SUBSTITUTE] för att ersätta innehållet i D3 (D) med ingenting (dubbla citattecken) och resultatet av antalet kvarvarande tecken räknas ut med LÄNGD [LEN]. Sedan räknas skillnaden mellan dessa två längder. Resultatet blir då alltså hur många tecken som byttes ut mot ingenting och det är antalet av tecknet D i detta exempel.

I och med att valet av tecken finns i cellen D3 så kan man enkelt ändra till en annan bokstav och formeln visar nu antal förekomster för just den bokstaven.

Tänk på och se upp!

Funktionen BYT.UT [SUBSTITUTE] är skiftlägeskänslig vilket innebär att den tar hänsyn till stor/små bokstäver. Detta innebär att man endast kan söka och byta ut samma typ av bokstav (stor/liten). Så har man blandade förekomster av stora/små bokstäver blir det en extra kontroll att ta hänsyn till.

Läsningen är att göra om texten till bara stora eller små bokstäver – beroende på vad man söker på. De funktioner man använder för detta ändamål är VERSALER [UPPER] och GEMENER [LOWER].

Exempel med stora/små bokstäver

Om man har en blandning av stora och små bokstäver så får man bestämma vilken typ (stor/liten) bokstav man ska söka på och göra om texten därefter. I exemplet nedan så finns samma text i cellerna B13 och B15 med blandande bokstäver och i D-kolumnen finns sökvärdet som är stor och liten bokstav.

På rad 13 sker sökning med stort R och då måste formeln innehålla VERSALER [UPPER] för att göra om alla tecken till stora bokstäver och hitta stort R.

På rad 15 däremot så sker sökningen med litet r och därmed måste formeln innehålla GEMENER [LOWER] för att hela texten görs om till små bokstäver.

Användningsområde

Vad man praktiskt kan använda detta till är helt beroende på vilken typ av data man har och vilken typ av information man vill ha ut. Men resultatet av att räkna tecken blir ett värde, detta värdet kan man ställa upp ett villkor för som sedan kan resultera i att något annat triggas igång.

Exempelvis kan man använda detta i en OM [IF] funktion där villkoret kan vara om siffran är större än 0 så blir det ett utfall och ett annat utfall om det inte är större än 0. Man kan också använda villkorsstyrd formatering [conditional formatting] med en egen regel där celler färgas baserat på om resultatets värde motsvarar ett uppsatt villkor.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.