Radera all formatering i Word

När man ska andra utseendet i ett Worddokument så formaterar man texten på olika sätt. Det finns två typer av formatering.

Teckenformatering – Ändrar utseendet på markerad text (eller aktuellt ord där markören är placerad). Detta innefattar bland annat fet, kursiv stil, teckensnitt och storlek på text, textfärg.

Styckeformatering – Ändrar utseende på hela stycket där markören är placerad (eller flera markerade stycken). Detta innefattar bland annat, punktlistor radavstånd, indrag och justering av text.

När man börjar skriva i ett tomt dokument finns det en del grundinställningar som man också kan återställa texten till. Det är exempelvis teckensnitt, storlek, textfärg, radavstånd och justering av texten. Ett problem med olika formateringar är att det är svårt att se/veta alla inställningar och formateringar som är gjorda i ett dokument. Därför kan det vara svårt att få till texten som man själv vill att den ska se ut eftersom det finns formateringar i dokumentet som man inte vet om och därför kan ändra på.

Detta uppkommer ofta när man kopierar text och klistrar in i ett dokument, då kan man få med sig inställningar och formateringar från originalet som inte stämmer överens med övrig text eller som man själv vill ha det.

Som tur är så finns det ett utmärkt verktyg i Word som raderar all formatering i markerad text och återställer texten till grundinställningarna. Då kan man själv ställa in den formatering man vill ha.

Knappen Rensa all formatering

På Start-fliken i gruppen Tecken finns knappen Rensa all formatering.

Radera all formatering i Word

Den tar bort all formatering och återställer den markerade texten till grundinställningarna.

Exempel 1

I första exemplet har vi ett stycke text med kursiv stil samt indrag från både höger och vänster.

Radera all formatering i Word

Istället för att återställa indragen och ta bort kursiv stil manuellt så markerar man hela stycket och klicka på knappen Rensa all formatering.

Resultatet blir då följande:

Radera all formatering i Word

Nu återställs texten till normal stil och inga indrag.

Exempel 2

I andra exemplet har vi en rubrik (formatmall för rubrik) samt en tillhörande text med extra radavstånd. Detta exempel är vanligt då man kopierat text från ett annat dokument och får med rubriker och styckeinställningar som man inte vill ha.

word-radera-formatering4

Efter att ha rensat formateringen så återställs hela texten till grundinställningarna och inget rubrikformat.

Radera all formatering i Word

Exempel 3

I sista exemplet har vi en numrerad lista med olika formateringar på de olika punkterna. Om man inte vill ha en numrerad lista så kan man avaktivera denna men då blir man inte av med övrig formatering.

Radera all formatering i Word

Efter att ha markerat listan och använt knappen Rensa all formatering, så blir det följande resultat:

Radera all formatering i Word

Detta verktyg förenklar ordbehandlingen i Word väldigt mycket då man enkelt kan radera oönskade formateringar i markerad text.

Du gillar kanske också...