Radbrytning i Excel

Radbrytning i Excel

Långa texter får ibland inte plats i en cell. Är det ”ledigt” i cellerna bredvid, flyter texten ut över de cellerna också.

Vill du kunna ”klippa av” texten i en kolumn, så den inte fortsätter in på nästa kolumn?

Det går att ändra kolumnbredden så att all text får plats men ibland vill man inte det, eftersom det påverkar bredden, på alla celler i hela den kolumnen i det aktuella kalkylbladet.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Då går det att använda funktionen Radbryt text [Wrap text] på menyfliken Start [Home].

Text på flera rader inom en cell

Gör så här för att göra så att text visas på flera rader, inom en cell:

  • Markera cellen eller cellerna.
  • Klicka på ikonen Radbryt text [Wrap text] på menyfliken Start [Home].

Eller

  • Markera cellen eller cellerna.
  • Högerklicka i markeringen och välj Formatera celler [Format cells].

  • Kryssa i Radbryt [Wrap text] på fliken Justering [Alignment].
  • Avsluta med OK.

Kortkommando för manuell radbrytning

Du kan också bestämma med en manuell radbrytning, exakt var radbrytning i cell ska ske. Genom att trycka Alt + Enter infogar du en radbrytning i cellen.

Fungerar det inte?

Upplever du inte att det blir någon skillnad när du klickar på ikonen Radbryt text [Wrap text] på menyfliken Start [Home]?

Det kan bero på olika saker. En orsak är att kolumnen redan är så bred, att all text redan får plats i cellen.

  • Justera kolumnbredden för att anpassa hur många rader texten ska visas på.

Visas inte hela texten?

Ett annan orsak kan vara att exakt radhöjd är inställd på den aktuella raden.

  • Justera radhöjden eller välj Autopassa radhöjd [AutoFit Row Hight] under ikonen Format [Format] på menyfliken Start [Home].

Tips!

Justera både kolumnbredden och radhöjd i efterhand, till önskad bred och höjd för att anpassa hur många rader texten ska visas på.

Sugen att lära dig mer i Excel?

På officekurs.se finns smarta e-kurser för alla nivåer i Excel.

På infocell.se finns många olika lärarledda onlinekurser och lärarledda platsutbildningar.

Du gillar kanske också...